Innlegg

Norge trenger nytt deponi for farlig avfall

Innlegg i Telemarksavisa (TA) av Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet. 13.04.18

Opprydding i Aspevågen er et godt miljøprosjekt

Innlegg i Sunnmørsposten av avdelingsdirektør Signe Nåmdal i Miljødirektoratet. 26.02.18

Unyansert om vindkraft

Innlegg sendt Teknisk Ukeblad, av Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet. 10.11.15

Et marint kunnskapsløft

Innlegg i Nationen av miljødirektør Ellen Hambro og fiskeridirektør Liv Holmefjord. 30.08.15

Gruvedrift grundig utredet

Innlegg i Aftenposten av Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet. 23.06.15

Derfor er gruvedrift forsvarlig

Miljødirektoratets oppgave er å veie miljø opp mot samfunnshensyn. Dette er normal praksis i forvaltningen. 21.04.15

Selektivt om kvikksølv i torsk

Miljødirektoratet er bekymret over at kvikksølvnivåene i fisk øker, også i Oslofjorden. Vi ser de samme tendensene over hele landet – både i sjøen og i innsjøer. Miljøovervåking... 17.04.15

Aall blander kortene

Innlegg i Bergens Tidende 26. november 2014 av Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet. 26.11.14

Instituttleder med feil om FNs klimapanel

Innlegg av Audun Rosland, avdelingsdirektør i klimaavdelingen i Miljødirektoratet, i Dagbladet 25. november. 25.11.14