Stabbursdalen nasjonalpark utvides

Kongen har i Statsråd i dag, 20.12.2002, vedtatt utvidelse av Stabbursdalen nasjonalpark og opprettelse av Stabbursdalen landskapsvernområde. Verneområdet ligger i Porsanger og Kvalsund kommuner i Finnmark fylke.

 
Foto: Torbjørn Moen.