Verneplan for myr i Sogn og Fjordane vedtatt

Verneplan for myr i Sogn og Fjordane er vedtatt i statsråd 18. juni 2004. Verneplanen omfatter tjue naturreservater i fjorten kommuner. Områdene utgjør et areal på nesten 26 kvadratkilometer.
Verneplan for myr i Sogn og Fjordane er en av i alt seksten fylkesvise verneplaner for myr i Norge.

· Informasjonsark om verneplan for myr

· Foredrag til kongelig resolusjon

· Forskrifter

· Oversiktskart

Les også:

· Miljøverndepartementets pressemelding

· Bakgrunnsstoff på nettsidene til Fylkesmannen i Sogn og Fjordane