Vestnorsk fjordlandskap innskrevet på Unescos Verdensarvliste

ARKIVERT NYHET: I dag vedtok Verdensarvkomiteen å innskrive Geiranger- og Nærøyfjorden med omgivelser på World Heritage List, oversikten over verdens mest betydningsfulle kultur- og naturarv. Det er de framstående geologiske verdiene og det enestående vakre landskapet som har ført til at Norge har fått sitt første naturarvområde på den prestisjefylte listen.

Verdensarvområdet Vestnorsk fjordlandskap består av to delområder, 1) Geirangerfjorden med omgivelser i  Stranda og Norddal kommuner i Møre og Romsdal , og 2) Nærøyfjorden med omgivelser i  Aurland, Vik og Lærdal kommuner i Sogn og Fjordane  og Voss kommune i Hordaland.

 Arealoversikt  Landareal km2    Sjøareal km2     Totalt areal
Geirangerfjorden med omgivelser 462 57 518
 Nærøyfjorden med omgivelser    658 51 709
 Vestnorsk fjordlandskap  1120  107  1227

Verdensarvkomiteens beslutning om å gi fjordene verdensarvstatus var mulig fordi ingen større tekniske inngrep, som vassdragsreguleringer eller veier, har brutt de pågående naturlige geologiske prosessene i disse fjordene. Beslutning er en stor anerkjennelse til alle som gjennom generasjoner har sett verdien av å bevare et av Verdens absolutt mest inntrykksterke landskap for etterslekten. Status som verdensarv er det høyeste internasjonale kvalitetsstempel et landskap kan få, og bare områder som kan dokumentere kultur- eller naturfaglige kvaliteter i særklasse, kombinert med  god forvaltning, får innpass på listen.

I begrunnelsen for innskrivningen uttaler Verdensarvkomiteen bla;
Vestnorsk fjordlandskap er klassiske, fortrinnlig velutviklede fjorder og anses å være typelokalitet for verdens fjordlandskap. Området framviser alle elementer av landformer knyttet til de indre delene av to av verdens lengste og dypeste fjorder.

Nærøyfjord- og Geirangerfjordområdene regnes blant de aller vakreste fjordlandskapene på kloden. Deres unike naturskjønnhet kommer av de trange dalgangene med bratte krystallinske bergsider som strekker seg fra 500 meter under vannflaten til 1400 meters høyde over Norskehavet. Utallige fosser kaster seg utfor de stupbratte fjellveggene, mens tallrike frie elver renner fra takkete fjell, breer og bresjøer, gjennom lauv- og barskog, og ned til fjorden. Et stort mangfold av andre naturfenomen, til lands og til vanns, med bl.a. undersjøiske morener og sjøpattedyr, forsterker naturopplevelsen. Rester av eldre, nå for det meste nedlagte gårdsbruk og setre, tilfører det dramatiske naturlandskapet en kulturell dimensjon som utfyller og høyner områdets samlede verdi. 

Det er Direktoratet for naturforvaltning som på oppdrag fra Miljøverndepartementet har ledet arbeidet med å sette sammen søknadsdokumentet som ble oversendt Unesco i januar 2004. Unescosystemet ga i ettertid tilbakemelding om at den tekniske kvaliteten til den innholdsrike norske søknaden var noe av det beste de hadde sett i konvensjonens 30årige historie.

Nasjonale myndigheters arbeid med nominasjonen kom i gang etter at vestlandskommunene etterspurte oppfølging av en tverrfaglig nordisk studie som noen år tidligere hadde konkludert med at vestlandsfjordene trolig hadde potensial til å nå opp på Verdensarvlisten. Arbeidet med søknaden har involvert ressurspersoner i kommuner, fylker og på nasjonalt nivå. Norges Geologiske Undersøkelser (NGU) har stått ansvarlig for utarbeidelse av den geofaglige argumentasjonen som har vært av uvurderlig betydning for utfallet. Søknaden og området har det siste året vært gjenstand for grundig evaluering fra et større internasjonalt ekspertpanel som i april la fram sin faglige tilrådning i forkant av verdensarvkomiteens møte i Durban, Sør Afrika. 

Norge har fra tidligere fem steder innskrevet på Verdensarvlisten. Bryggen i Bergen, Urnes stavkirke, Bergstaden Røros, Helleristningene i Alta og Vegaøyan. Vestnorsk fjordlandskap er det første norske naturområdet som er innskrevet etter å ha oppfylt konvensjonens naturfaglige kriterier.


Ytterligere informasjon:

Oversiktskart over Vestnorsk fjordlandskap
Kart over delområde Nærøyfjorden
Kart over delområde Geirangerfjorden
MDs pressemelding

Lokal verdensarvportal på www.verdensarv.com

Relaterte lenker