Inntil 151 ulver i Skandinavia

Den Skandinaviske ulvebestanden bestod av mellom 127 og 151 dyr sist vinter, viser en foreløpig rapport fra forskningsprosjektet Skandulv. 19-21 av dyrene var helnorske og oppholder seg i Norge hele året. Forskerne rapporterer også om tre sannsynlige ynglinger på norsk side av grensen.
 
Den nye rapporten fra Skandulv-
prosjektet gir status for ulvebestanden
i Skandinavia. Foto: Åke Aronson.
Ut fra sporinger av ulv ble det i vinter registrert totalt 17 familiegrupper, og 11 revirmarkerende ulvepar. I tillegg kommer flere enslige enkeltindivider. Totalt ble det registrert 127-151 ulver i Norge og Sverige.

Det er forventet 18-22 ulvekull i Skandinavia i år.

På norsk side ble det sporet 19-21 ulver. Dette er en økning fra vinteren 2005/2006 hvor det ble registrert 16-19 ulver på norsk side.

I begge de to helnorske familiegruppene, Julussa og Kynna, er det antatt at det har skjedd yngling. I tillegg antas det at et revirmarkerende par har ynglet. I fjor ble det registrert én norsk yngling.

 Antall ynglinger kan først kartlegges med sikkerhet i snøsporingsperioden i vinter.

Kontaktpersoner:

  • Terje Bø, tlf. 73 58 05 00
  • Morten Kjørstad, tlf. 73 58 05 00 eller 977 87 000