Sylan landskapsvernområde og Sankkjølen naturreservat er opprettet

Sylan landskapsvernområde og Sankkjølen naturreservat ble vedtatt opprettet i statsråd 11. april 2008. Landskapsvernområdet har et areal på ca. 167 kvadratkilometer. Naturreservatet er ca. 24 kvadratkilometer.

 
Måneskinn i Sylan. Foto: Jon Østeng Hov. 

Både landskapsvernområdet og naturreservatet ligger i Tydal kommune i Sør-Trøndelag.

Alt areal i Sylan er i dag privateid.

Nedalen, det vil si området fra Nea i sør til Djupholma i nord, ble fredet som botanisk naturpark i 1917. I forbindelse med vannkraftutbygginga i Nedalen opphevet Stortinget i 1968 fredinga for de områdene som skulle neddemmes. Fredinga av arealet som ikke ble berørt av neddemmingen ble opprettholdt.

Gjennom etableringen av Sylan landskapsvernområde og Sankkjølen naturreservat oppheves nå den botaniske fredingen av 1917.

Avgrensningen av områdene som nå etableres er i tråd med anbefalingene fra Fylkesmannen og Direktoratet for naturforvaltning (DN) etter lokal og sentral høring. På grunnlag av den lokale høringen skiller avgrensinga av Sylan landskapsvernområde seg noe ut fra arbeidsgrensa som ble kunngjort i forbindelse med oppstarten av verneplanprosessen. Dette kan du evt. lese mer om i foredraget til Kongelig resolusjon via lenken under.

Se også: