Reidar Andersen ny SNO-direktør

Miljøverndepartementet har ansatt Reidar Andersen som ny direktør i Statens naturoppsyn (SNO). 55-åringen er i dag professor ved Vitenskapsmuseet, NTNU i Trondheim.

 

SNO er organisert som en del av Direktoratet for naturforvaltning (DN), og slik sett kommer Andersen tilbake til gamle tomter. Han var ansatt i DN fra 1981 til 1987.

 

Viktig rolle

– SNO har et bredt spekter av oppgaver innenfor bruk og bevaring av norsk natur, og en rolle i å formidle dette. I årene som kommer blir dette enda viktigere, og SNO vil få en sentral rolle, sier Andersen.

 

Den nyansatte direktøren er utdannet dr.scient fra Universitetet i Trondheim i 1989 og var forsker ved NINA i perioden 1988 til 1997. Der jobbet han hovedsakelig med hjortevilt og store rovdyr. Fra 1997 til 2005 var Andersen ansatt som professor i biologi ved Institutt for biologi, NTNU, før han begynte ved Vitenskapsmuseet. Her er han professor i bevaringsbiologi.

 

Overtar etter Tørdal

Andersen overtar etter Kai Erik Tørdal som har vært direktør i SNO siden tilsynet ble opprettet i 1998.

Etter mitt skjønn er dette et godt og strategisk valg som vil komme SNO til nytte i den videre utviklingen framover, sier Tørdal.

Han fortsetter i stillingen fram til Andersen kommer 1. mai og går deretter over i en stilling som spesialrådgiver ved SNO sitt kontor i Oslo.

 

 

 

Relaterte lenker