Viktige våtmarker meldt inn til Ramsar

14 våtmarksområder er meldt inn til Ramsarkonvensjonens liste over internasjonalt viktige våtmarksområder.

Fra før har Norge 37 våtmarksområder på listen.

Ti av de nye områdene finnes på fastlandet og fire på Svalbard. Til sammen utgjør de rundt 7 218 kvadratkilometer.

Se Miljøverndepartementets pressemelding

Relaterte lenker