Ny rapport om utviklingstrender for norsk natur

Natur i endring er en ny rapport fra Direktoratet for naturforvaltning som gir oversikt over status og utviklingstrender for norsk natur. Rapporten tar utgangspunkt i våre aktiviteter knyttet til naturovervåking.

Overvåking av natur gir oss viktig kunnskap om endringer i naturen, både naturlige og menneskeskapte. Du finner lenke til rapporten i menyen til høyre.

Relaterte lenker