På tur i Gravdalen i Dalsida landskapsvernområde i Nesset kommune.

Dovrefjell i fint europeisk selskap

Dovrefjell nasjonalparkområde er godkjent som en såkalt «Charter Park». Godkjenningen gis til europeiske naturområder som satser på bærekraftig turisme i vernet natur.

– Dette er en anerkjennelse det står respekt av. Man skal gjennom et trangt nåløye for å få en slik status. Fra før kan bare 73 naturområder smykke seg med å være «Charter Park», sier rådgiver Øyvind Bonesrønning i Direktoratet for naturforvaltning (DN).

Satser på bærekraftig reiseliv

Det er organisasjonen Europarc Federeation som står bak godkjenningsordningen med navnet «European Charter for Sustainable Tourism». Gjennom ordningen ønsker Europarc å bidra til at folk skal få oppleve vernede naturområder, men at satsingen på turisme og reiseliv skal skje på en bærekraftig måte. Dovrefjell nasjonalparkområde er først ut med å kapre tittelen i Norge.

– De siste årene er det satset mye på å utvikle en helhetlig plan for reiselivet rundt Dovrefjell. Et krav for å bli godkjent som «Charter Park» er at man har en lokal strategi for bærekraftig reiseliv. Det har Dovrefjellrådet, og strategien er en garanti for at reiselivssatsingen skjer på naturens premisser, sier Carl S . Bjurstedt, sekretariatsleder for Dovrefjellrådet.

Naturarven skaper verdier

Den lokale reiselivsstrategien er utviklet gjennom et prosjekt som deltar i programmet «Naturarven som verdiskaper». Regjeringen har satset mange millioner kroner på programmet som skal bidra til økt verdiskaping i tilknytning til nasjonalparker og verneområder. Det er Dovrefjellrådet som står bak det lokale prosjektet.

– Deltakelsen i verdiskapingsprogrammet har vært avgjørende for oss. Prosjektet som vi har fått støtte til har lagt grunnlaget for at vi kan være et naturbasert reisemål som samtidig blir tatt godt vare på, sier Klaas van Ommeren er prosjektleder for arbeidet frem til sertifisering.

Mye å vise fram

Dovrefjell er kanskje mest kjent for villrein og moskus, men naturen i regionen har mer å by på. Her finner du ruvende fjelltopper, rike våtmarker, frodige lyngheier og dramatiske vassdrag. Kulturminnene er mange, og de eldste er hele 9 000 år.

Dovrefjell nasjonalparkområde er i alt 6 378 kvadratkilometer stort, og omfatter Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark, syv landskapsvernområder og to biotopverneområder. I tillegg er randområdene rundt den vernede naturen inkludert. Samarbeidsorganet Dovrefjellrådet forvalter områdene.

25 000 personer besøker hvert år verneområdene i regionen. 6 000 av dem overnatter i naturen, mens resten er dagsturister. Reiselivsnæringen i Dovre-området har rundt 350 000 overnattingsgjester årlig.

Relaterte lenker

Tema