Dyraheio landskapsvernområde i Rogaland utvidet

Kongen i statsråd har i dag vedtatt en mindre utvidelse av Dyraheio landskapsvernområde i Rogaland.
Dyraheio landskapsvernområde i Suldal kommune ble opprettet i 1997. Etter initiativ fra eneste, berørte grunneier er landskapsvernområdet utvidet med et areal på ca. 3,7 kvadratkilometer sørøst for Sandvatnet. Etter utvidelsen vil landskapsvernområdet omfatte et totalareal på ca. 304 kvadratkilometer.

Utvidelsen utgjør ca. én prosent av det opprinnelige verneområdet og omfatter et areal som på grunn av større terrenginngrep, som anleggsveg og regulert vatn (Sandvatnet), ikke var med i det opprinnelige vernevedtaket i 1997. I ettertid viste det seg at dette delområdet inneholder store, tilsvarende naturverdier som finnes i de tilgrensende verneområdene.

Les mer om utvidelsen på Miljøverndepartementets nettsider.

Relaterte lenker

Tema