Fiskereglene for 2011 er klare

Reguleringen av fiske etter laks, sjøørret og sjørøye i elv og sjø for 2011 er fastsatt. De nye fiskereglene gjelder fra 1. mai 2011. Fram til da er det fjorårets regler som gjelder.

Fiske i sjøen

Fra 1. mai innføres det nye regler for fritidsfiske i munningssoner (fredningssoner i utløpet av vassdrag) på strekningen fra og med Rogaland til og med Sør-Trøndelag. Reglene gjelder også for hele Trondheimsfjorden.

Se de vedtatte fiskereguleringene for vassdrag og sjø  (pdf) 

Det er samtidig innført forbud mot fritidsfiske etter laks, sjøørret og sjørøye i sjøen fra 1. mars til 30. april i nærmere bestemte sjøområder på samme strekning som nevnt ovenfor.  Denne bestemmelsen trer også i kraft 1. mai 2011 og får dermed ikke innvirkning på fisket før sesongen 2012.

Det er ikke foretatt endringer i bestemmelsene for fiske med faststående redskap i sjøen for 2011. Det vil si at reglene for 2010 videreføres for faststående redskap.

Se forskrift om fisketider for fiske etter anadrome laksefisk i sjøen

Fiske i vassdrag

I enkelte vassdrag er det gjort endringer i fisketidsbestemmelsene for fiske etter anadrome laksefisk for 2011. Dette gjelder fylkene Sør-Trøndelag, Møre og Romsdal, Hordaland, Telemark, Vestfold og Buskerud.

Se de vedtatte fiskereguleringene for vassdrag og sjø (pdf) 

Se fisketidene for fylkene ved å klikke her

Les mer om fiskereguleringene her

Relaterte lenker

Tema