Ilene naturreservat og Ramsaområde med Holmen våtmarkssenter ligger svært nær Tønsberg by

Verdifulle våtmarker får informasjonssentre

Norge har fått sine første autoriserte våtmarkssentre. De fire sentrene skal informere om verdien av våtmarker nasjonalt og internasjonalt.

Våtmarker ligger der land og vann møtes og er leveområder for et mangfold av arter som er avhengige av de spesielle livsbetingelsene som våtmarkene gir. Våtmarkene er ikke minst viktige for en rekke fuglearter.

– Direktoratet for naturforvaltning har nå autorisert de første våtmarkssentrene som skal ta imot besøkende og informere om denne naturtypen og artene som er avhengige av våtmarker. De fire sentrene har presentert spennende planer for årene som kommer, sier seksjonssjef Aina Holst i DN.

Skal formidle kunnskap

Sentrene som har fått autorisasjon er Nordre Øyern våtmarkssenter i Fet kommune, Oslo våtmarkssenter i Oslo og Bærum, Ørland våtmarkssenter i Ørland kommune og Holmen våtmarkssenter i Tønsberg. De blir autorisert for en periode på fem år, kvalifiserer for et årlig driftstilskudd fra staten, og får mulighet til å søke om ekstra midler til ulike tiltak.

– Sentrene ligger nær viktige våtmarker og i områder hvor det bor mange mennesker. De har en unik mulighet til å vise fram områdene for besøkende, samtidig som de formidler kunnskap om verdiene og sammenhengene i naturen. Slik kan de skape forståelse for hvorfor det er viktig å bevare sentrale våtmarker for framtida, sier Holst.

(Teksten fortsetter under bildet)

Stor aktivitet

Våtmarkssentrene har allerede en rekke publikumstilbud og stor aktivitet, noe autorisasjonen vil bidra til å styrke og videreutvikle. De tilbyr utstillinger og informasjon, undervisningsopplegg for skoleelever, foredrag og temadager.

Naturveiledning og guidede turer blir også gjennomført, og tidvis aktiviteter som for eksempel å delta i ringmerking av fugl. Flere sentre har også tilrettelagt for aktivitet utendørs for eksempel med natursti eller fugleobservasjonstårn.

– Tilbudene til sentrene er med på å gjøre dem til lokale attraksjoner, ikke minst ved at de legger til rette for gode naturopplevelser for både små og store, sier Aina Holst.

Fakta om de autoriserte sentrene:

  • Nordre Øyeren Våtmarkssenter (Fet kommune, Akershus)

Senteret ligger ved innfallsporten til Nordre Øyeren naturreservat, som har internasjonal status som Ramsarområde, og inkluderer Nord-Europas største innlandsdelta. Senteret er en integrert del av Fetsund Lenser som er en avdeling i Akershusmuseene, og det har vært i drift i 15 år. 

Senteret formidler naturglede, naturforståelse og miljøansvar gjennom informasjon, dokumentasjon og ulike aktiviteter. Blant en lang rekke aktivitetstilbud inngår natursti og temadager. En ny utstilling om våtmark, typer av våtmark og hvorfor de er viktige ble åpnet i september 2012. Heldags undervisningsopplegg gis til ca. 3 000 skolelever årlig av senterets to biologer. Om sommeren samarbeider senteret med turistbåten “MS Øyeren” som frakter besøkende på guidede turer rundt i deltaet. Målgruppen er bred – barn og barnefamilier, unge og naturinteresserte.

Nordre Øyeren våtmarkssenter har omfattende planer for realistisk og konkret videreutvikling, og en autorisasjon vil bidra til å virkeliggjøre dem.

  • Ørland våtmarkssenter (Ørland kommune, Sør-Trøndelag)

Senteret er lokalisert i byen Brekstad på Fosenhalvøya og inngår i Ørland kultursenter og rådhus, vegg i vegg med Ørland kysthotell. En større utstilling er plassert i tilknytning til trafikkarealene til og fra hurtigbåtterminalen (Trondheim/Kristiansund) som inngår i bygningskomplekset, mens servicefunksjoner vil ligge inne i kultursenteret/rådhuset.

Observasjonshus/tårn er etablert ved to av de fire våtmarksområdene som inngår i Ørland Ramsarområde. Våtmarksområdene ligger i sykkelavstand fra senteret som har egne “Ramsarsykler” for utleie. Kikkerter og annet utstyr er også tilgjengelig. Guidede turer, foredrag, og et nært samarbeid med skolene er viktige elementer i senterets virksomhet. Når

Ørland våtmarkssenter autoriseres for fem år betyr dette økt mulighet til å informere og bevisstgjøre en stor gruppe mennesker om verdien av våtmarkene og fornuftig forvaltning av dem – lokalt så vel som globalt.

  • Holmen våtmarkssenter (Tønsberg kommune, Vestfold)

Senteret ligger meget bynært og kloss inntil Ilene naturreservat, som sammen med Presterødkilen naturreservat på den andre siden av byen, er innskrevet på den globale Ramsarlisten over verdens viktigste våtmarksområder. Senteret holder til i en gammel husmannsplass omgitt av et variert kulturlandskap, ble åpnet i 1988 og har gjennom 25 års drift opparbeidet mye erfaring.

Området er mye brukt av befolkningen i Tønsberg og omland. Det er gangavstand til byen via den universelt utformede Grevestien som passerer tett ved både senteret og et fugleobservasjonstårn like ved som er oppført noen hundre meter bortenfor.

Dagens aktivitetstilbud omfatter blant annet undervisningsopplegg for skoleklasser på alle trinn, foredrag og omvisninger. Det arrangeres også svært populære åpne temadager med mer enn tusen besøkende.

Styrket drift, lengre sesong og utvidet åpningstid blir mulig gjennom at senteret autoriseres som våtmarkssenter.

  • Oslo våtmarkssenter (Oslo kommune, og Bærum kommune i Akershus)

Senteret består av to enheter; – Østensjø våtmarkssenter lokalisert til Bakkehavn gård ved Østensjøvannet naturreservat i Oslo by, og Lilløyplassen naturhus som ligger rett ved Storøykilen naturreservat på Fornebu i Bærum. Senteret ligger dermed i Norge mest folkerike område, og har et svært høyt besøkspotensial. En lang rekke aktiviteter gjennomføres ved senteret, inkludert ringmerking av fugl, foredrag, åpne dager, fugleobservasjoner, og undervisning for skoleklasser. Begge lokalitetene har fugleobservasjonstårn/observasjonsskjul med pedagogisk informasjon til publikum.

Østensjøvannet er en av Norges rikeste innsjøer på vann- og sumpvannplanter, noe som har stor betydning for det rike fuglelivet. Storøykilen og andre naturvernområder på Fornebulandet omfatter verdifulle marine områder.

Når Oslo våtmarkssenter autoriseres for fem år vil dette styrke muligheten for videre tilrettelegging og utvikling av Lilløyplassen naturhus til å møte den store befolkningsveksten som vil skje i på Fornebulandet de nærmeste årene.

Relaterte lenker