Blåbær smaker enda bedre om du plukker den selv

Nordmenn fortsatt på bærtur

Myten om at nordmenn ikke lenger plukker bær stemmer ikke. Fargerike og søte bær lokker fortsatt én av tre av oss ut i lyngen.

Sensommeren er en magisk tid for alle som liker å ferdes i naturen. Fargene endrer seg fra få til mange og sterke. Naturen nærmest lokker på oss og mange av oss lar seg friste. Sensommeren og høsten er også tiden da det er mulig å høste av godsakene som er gratis og ligger rett foran nesen på oss. Mange nordmenn har sterke minner knyttet til bærplukking, det er lite som smaker bedre enn nyrørt syltetøy på brødskiven. Slik er det fortsatt for mange. Siste levekårsundersøkelse fra Statistisk sentralbyrå (SSB) om friluftsliv viser at én av tre nordmenn plukket bær i 2011. Disse er i snitt på fem bærturer i løpet av sesongen, som er én tur mer enn ved tidligere spørreundersøkelser. Sammenliknet med 1970 er det 14 prosent færre som plukker bær nå, men de senere årene har kurven flatet ut.

- At det er færre bærplukkere nå enn for 40 år siden er ikke overraskende. Mange ulike aktivitetstilbud konkurrerer om vår tid, men likevel er det mange nordmenn som finner glede i å høste av naturens goder, sier direktør Janne Sollie i Direktoratet for naturforvaltning (DN).

Gratis ressurs

Én av fem norske ungdommer mellom 16 og 24 år oppgir i undersøkelsen at de går på bærtur. Det er med på å holde den urgamle tradisjonen i hevd.

Etter hvert som vi blir eldre får flere av oss øynene opp for den fantastiske naturressursen som bær er. Nær halvparten av norske menn og kvinner plukker bær ved fylte 50 år.

- Bær er en ressurs som alle kan høste gratis av og det er gledelig at det fortsatt er mange som dras mot terrenget når modningen er i gang. Fokuset er stort på å leve sunt og på bærtur får man igjen i rikt monn. Vandringen i terrenget gir oss god mosjon, naturopplevelser og bærene er rik på sunne næringsstoffer som er bra for kroppen, sier Sollie.

Naturen lokker

Folk som bor på små steder er mer ivrig i bærmarka enn dem som bor i større byer. Det er naturlig på grunn av lettere tilgang til terrenget. Men også i byene er nordmenn flinke til å komme seg ut på tur, og vi har alle gode muligheter. Allemannsretten sikrer oss rett til ferdsel, opphold og aktiviteter i utmark. Vi kan videre raste og telte, fiske fritt i sjøen, bade og plukke bær og sopp. Og vi vet å benytte oss av disse mulighetene. Ni av ti nordmenn er interessert i friluftsliv og denne andelen har vært stabilt høy siden 2001. Undersøkelsen viser videre at kvinner og menn ferdes i like stor grad i naturen. Fortsatt er det likevel slik at det er en overvekt av menn som jakter, mens kvinner så vidt er overrepresentert blant bærplukkerne.

DN tilrettelegger

Det er mange årsaker til at vi oppsøker naturen. I en undersøkelse fra 2009 utført av Synovate svarer nær 90 prosent at de søker ut for stillhet og ro. For mange er naturen også en viktig sosial arena. Trim og fysisk utfoldelse blir også oppgitt som grunn til å komme seg ut i naturen.

- Friluftsinteressen står sterkt hos nordmenn. Det er mange måter å bruke naturen på, det som er viktig er at mange kommer seg ut. Direktoratet for naturforvaltning bruker årlig millioner på å tilrettelegge for friluftsliv i områder hvor folk bor. Dette senker terskelen for å komme seg ut, både for barn og voksne, mener DN-direktøren.

Tema