Fra Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif)

Forbyr PFOA i norske forbrukerprodukter

28.06.2013 For å beskytte både mennesker og miljøet innfører Norge et nasjonalt forbud mot , bruk av det perfluorerte stoffet PFOA i forbrukerprodukter.

Mindre forsurande svovel i norske innsjøar

27.06.2013 Innhaldet av forsurande svovel i norske innsjøar er no det lågaste som er målt sidan overvakinga starta i 1986. Årsaka er at utsleppa frå industrien i Europa er blitt kraftig...

Harmonisert klassifisering i C&L Inventory

24.06.2013 Harmonisert klassifisering i henhold til det gamle regelverket for klassifisering og merking av farlige kjemikalier er nå tilgjengelig i C&L Inventory.

Gir kommunene miljøhjelp på nett

23.06.2013 Kommunene kan fortsatt bli en bedre myndighet på miljøområdet, viser en undersøkelse av kommunenes miljøarbeid. Nettsiden miljøkommune.no er nylig lansert for å hjelpe kommunene...

Flere tomflasker og bokser gjenvinnes

21.06.2013 De godkjente retursystemene for drikkevareemballasje samlet inn store mengder tomflasker...

Må tenke nytt om miljøgifter

21.06.2013 Klima og miljøgifter i farlig miks: Når klimaet endrer seg, kan miljøgiftene gjøre størr...

Historisk løft for forskning på klimasystemet

21.06.2013 Denne uka fikk 13 forskningsprosjekter til sammen tildelt 160 millioner kroner for å...

Undersøker miljøgifter i bynære områder

19.06.2013 Klif får undersøkt nye miljøgifter i bynære områder. Reker, børstemark, gråmåker og rott...

Skjerpet regulering av farlige stoffer i EE-produkter

18.06.2013 Reglene for bruk av helse- og miljøfarlige stoffer i elektriske og elektroniske produkte...

Støtter vannområder med 6,5 millioner

14.06.2013 Vannområdene Jæren i Rogaland og Morsa og Haldenvassdraget i Akershus og Østfold mottar til sammen 6,5 millioner kroner fra Klif, til miljøovervåking og tiltak for å bedre...