Sjekk om eiendommen din er forurenset

Nå kan du selv finne ut om eiendommen din er forurenset. På SFTs nettsted kan du søke deg fram hva slags forurensning det er tale om på 2300 eiendommer over hele landet, hva som er gjort med området og planene for opprydding. Eiendommene er også lagt inn på detaljerte søkbare kart.

Nettsidene vil både være et nyttig hjelpemiddel for vanlige folk som eier eller har planer om å kjøpe en eiendom, og for personer og bedrifter med økonomisk interesse i eiendom. Dette er en del av SFTs arbeid med å gjøre miljøinformasjon åpent tilgjengelig for publikum hele døgnet.

Skal være ryddet opp innen 2005

- Det er stort sett tidligere tiders feildisponeringer av spesialavfall som har ført til at så mange eiendommer i Norge er forurenset. SFT har fått kartlagt og rangert områdene. Innen 2005 skal det være ryddet opp på de 100 mest forurensete stedene, sier SFT-direktør Håvard Holm.

På omlag 500 andre områder er det behov for å undersøke om forurensningen krever snarlige tiltak. SFT krever at de som eier områdene, i løpet av 2005 skal ha avklart om det er behov for oppryddingstiltak.

 Grunnforurensning på Fornebu:
På det tidligere flyplassområdet på Fornebu er vel halvparten av de 40 forurensete eiendommene ryddet opp. Resten skal være ryddet opp innen 2004. Kilde: www.sft.no/grunn


Informasjonen oppdateres kontinuerlig

Informasjonen på SFTs nettsider hentes fra en database som oppdateres kontinuerlig både av SFT, fylkesmennene og Sysselmannen på Svalbard. Her får du beskrevet forurensningen i tekst og på kart for 2300 områder i Norge. Her finner du eiendommer med forurenset grunn, deponier med farlig avfall og tidligere forurensede områder der det er ryddet opp.

Må rydde opp for å hindre mer forurensning

I følge forurensningsloven må den som har, gjør eller setter i verk noe som kan føre til forurensning, treffe nødvendige tiltak for å rydde opp. Det rammer både den som forurensningen skriver seg fra, og den som har forurenset grunn på sin eiendom. Forurensningsmyndighetene kan pålegge den ansvarlige å utføre undersøkelser eller treffe tiltak.

Relaterte lenker

Tema