Du kan bli solbrent etter 30 minutter

Blir det strålende solskinn i påsken, kan du bli brent etter bare en halv time i sola. Sen påske gjør at den ultrafiolette strålingen (UV-strålingen) kan bli dobbelt så sterk som ved en tidlig påske.

Dersom været slår til og snøen blir liggende, er intensiteten av UV-strålingen så høy at i Sør-Norge kan vinterblek, lys hud bli solbrent allerede etter 45 minutter i lavlandet og etter en halv time på høyfjellet. Det vil si en UV- indeks på nesten 4 i lavlandet og 6 i høyfjellet.

Svakere stråling i nord

I Nord-Norge er intensiteten av UV-strålingen nesten halvparten av det den er i Sør-Norge. I nord kan du derfor oppholde seg ute dobbelt så lenge før du kan bli solbrent. Ozonlaget ser ut til å bli normalt tykt for årstiden, men den sene påsken gjør at sola står høyt på himmelen.

Solforbrenning og hornhinnebetennelse

Solforbrenning og hornhinnebetennelse er de vanligste umiddelbare helseskadene av for mye UV. I tillegg til at solforbrenning er ubehagelig, kan episoder med kraftig UV-stråling øke faren for hudkreft.

  • Ta pauser i solingen      
  • Husk solkrem med høy faktor (12–15)      
  • Bruk solbriller

Særlig viktig er det å beskytte barna. Glem ikke de aller minste som ligger i pulk.

Billige briller er like gode

Tester som er gjort den senere tid, viser at billige solbriller er minst like gode som dyre. Det kommer an på glasset i brillene. Det viktigste når du kjøper solbriller, er ikke prisen, men formen. De bør dekke mest mulig av øyet og sidene.

Slik kan du beskytte deg mot påskesola:

  • Smør deg med fotostabil solkrem (faktor 12-15) som beskytter både mot UV-B- og UV-A-stråling.      
  • Bruk solbriller som dekker øyet godt. Billige briller er like gode som dyre.      
  • Selv om du bruker solkrem, bør du ikke oppholde deg for lenge i solen.      
  • Unngå overdreven soling, følg solvettreglene til Den Norske Kreftforening.

Ni stasjoner overvåker UV-strålingen

Statens Strålevern, Statens forurensningstilsyn (SFT) og Norsk institutt for luftforskning (NILU) har et nettverk av ni stasjoner som overvåker naturlig UV-stråling i Norge. Det er opprettet en ny målestasjon på Finse. Målingene representerer høyfjellet i Sør-Norge. Tidligere målinger viser at intensiteten av UV-stråling er ca 50 prosent høyere i høyfjellet enn i snøfattig lavland.

Relaterte lenker

Tema