Miljøfyrtårn-programmet

Miljøfyrtårn-programmet er et miljøhandlingssystem og samtidig et miljøledelsessystem. Det er utarbeidet bransjevise krav som skal tilfredsstilles før en virksomhet sertifiseres.
Både private og offentlige virksomheter kan sertifisere seg. De får da et norsk offentlig sertifikat som må fornyes hvert tredje år. Miljøfyrtårn-sertifisering er et  lavterskeltilbud og det er forholdsvis enkelt å oppfylle bransjekravene. En Miljøfyrtårn-bedrifter som vil gå videre mot andre sertifiseringer, har ett meget godt grunlag.

Hjelp til sertifisering
For å sikre en god og rask prosess med faglig tyngde, hjelper konsulenter virksomhetene fram mot sertifisering. Kommunene kan etter lisens sertifisere virksomhetene som har tilfredstilt bransjekravene. Konsulentene og sertifisørene er kurset av Miljøfyrtårn-programmet. 

Tilpasset norske kommuner
Miljøfyrtårn-programmet er et miljø- og næringspolitisk virkemiddel tilpasset norske kommuner, og er støttet av Miljøverndepartementet. Lokal samhandling mellom kommuner og bedrifter for å oppnå bærekraftig utvikling, er en hjørnestein. 

Stiftelsen Miljøfyrtårn
Miljøfyrtårn-programmets administrasjon ligger i Kristiansand, telefon 38 00 80 60.

Miljøfyrtårn-programmet drives av Stiftelsen Miljøfyrtårn, som har 19 stiftere: 11 norske kommuner, 2 fylkeskommuner, NHO, LO, HSH, Bedriftsforbundet, KS og Innovasjon Norge. Steinar Storelv i KS er styrets leder. For øvrig er styremedlemmene rekruttert fra Oslo kommune, Bergen kommune, Kristiansand kommune, HSH, Bedriftsforbundet, LO og NHO.