Veiviser i miljølovverket

Miljøvernforvaltningen har laget en nettbasert oversikt over hvilke offentlige instanser som har ansvar for miljølovverket, med pekere til aktuelle lover og forskrifter.