Innføring av nye bransjekoder

Produktregisteret har fra 1. desember 2008 tatt i bruk nye bransjekoder. Bransjekodene er internasjonale og utgis i Norge av Statistisk sentralbyrå (SSB).

Produktregisteret har prøvd å konvertere fra gamle til nye bransjekoder. En del har ikke latt seg konvertere og vil bli oppdatert i årsoppdateringen som starter i januar. Kodene har samme format som de gamle, men har helt ulik betydning.

Tema