Mindre utslepp frå måling og lakk

Utslepp av helse- og miljøfarlege stoff grunna bruk av måling og lakk har gått ned i løpet av perioden 2002-2006, viser tal frå Statistisk Sentralbyrå (SSB) og SFT Blant anna er utsleppa av CMR-stoff, det vil seie stoff som kan skade forplantninga eller gi kreft, redusert med ein fjerdedel.

Tema