Fant leker med farlige stoffer

SFT har kontrollert leker for barn og funnet flere produkter med forbudte stoffer. En av lekene, et halskjede, inneholdt et stoff som kan være akutt helsefarlig.

Ftalater

  • En stoffgruppe som består av mange forskjellige stoffer. Noen ftalater er klassifisert som reproduksjonsskadelige. Noen er også klassifisert som miljøskadelige.
  • Brukes vesentlig som mykgjørere i plast og finnes i mange produkter vi omgås daglig. Det er forbud mot enkelte ftalater i leketøy til barn.

Bly

  • Et giftig tungmetall med både akutte og kroniske helse- og miljøeffekter.
  • Blyforbindelser kan gi fosterskader og mulig fare for redusert forplantningsevne. Forskning tyder blant annet på at blyeksponering kan påvirke barns intellektuelle utvikling.

Etylenglykol

  • Farlig ved svelging. Et par spiseskjeer med konsentrert etylenglykol kan gi alvorlige, varige nyreskader. Større doser kan være dødelige.
Bilder av de farlige lekene

Halskjedet er nå fjernet fra butikkene. Importøren har informert om dette på plakater i butikkene og i media. Statens forurensningstilsyn (SFT) ber foreldre som fortsatt måtte ha dette produktet, om å returnere det til butikken.

Kan gi akutt skade ved svelging

Kjedet er fylt med en væske som heter etylenglykol, som kan gi akutt skade ved svelging. Det inneholder også ftalater.

- Det er svært bekymringsfullt at et slikt produkt kan komme på markedet. Et barn kan lett bite hull i kjedet og få stoffet i seg, sier seksjonssjef Cecilie Kristiansen.

Kontrollerte leker i seks butikker

SFT kontrollerte i sommer leker i seks butikker. Produktene ble blant annet sjekket med et bærbart analyseinstrument. 16 leker ble sendt til videre undersøkelser hos et laboratorium i Sverige.

I tillegg til halskjedet var det to andre leker med for høyt innhold av ftalater og en leke med for høyt innhold av bly.

Produsent, importør og forhandlere er ansvarlige

Produsenter, importører og forhandlere har plikt til å forsikre seg om at lekene de omsetter er i tråd med regelverket. SFT kontrollerer at regelverket overholdes.

– Vi kommer til å fortsette med kontroller av importører og forhandlere av leker både i høst og i 2009, sier Cecilie Kristiansen i SFT.

De ulovlige lekene som ble funnet


Halssmykke: Innholder ftalater og etylenglykol
Forhandler: Extra Leker Sandvika AS
Importør: B. Lie Agenturer AS
Produsentland: Kina


Maracas: Inneholder bly
Forhandler: Extraleker Sandvika AS
Importør: Simba-Dickie Nordic AS
Produsentland: Kina


Rød veske med jordbær: Innholder ftalater
Forhandler: Stortoget baby og lekesenter
Importør: Martin O. Haug A/S
Produsentland: Kina


Nøkkelring: Innholder ftalater
Forhandler: Extra Leker Sandvika AS
Importør: Scandecor AS

Tema