Store virksomheter deklarerer mest

Produktregisteret har fått utført en undersøkelse for å kartlegge dekningsgraden til Produktregisteret. Vi ønsket å vite hvor stor andel av deklareringspliktige produkter som er deklarert til Produktregisteret. Undersøkelsen er utført av BIS Production Partner AS.

Tilsynsmyndighetenes erfaringer med kontroll av deklarering, er at store virksomheter har deklarert sine produkter i større grad enn mindre virksomheter. Erfaringene er også at produkter til profesjonell bruk i større grad er deklarert enn produkter til private forbrukere. Myndighetenes erfaringer er i hovedsak knyttet til å avdekke ikke-deklarerte produkter.

Tema