Forbrukerne bedre sikret mot nikkel i mobiltelefoner

I Norge er det forbud mot mobiltelefoner med nikkel i deksel, taster eller andre deler som kan komme i langvarig kontakt med huden. EU sier nå at mobiltelefoner skal overholde de samme strenge kravene til avgivelse av nikkel som for eksempel smykker.

Nikkelallergi

  • Du kan få nikkelallergi hvis du er i jevn kontakt med nikkel. Da får du rød, tørr og kløende hud. Når du først har fått slik allergi, kan den vare så lenge du utsettes for nikkel.
  • Det er vanskelig å unngå nikkel fordi det kan finnes i svært mange ting vi omgir oss med til daglig. Det gjelder beltespenner, glidelåser, knapper, billige smykker, mynter osv. Noen typer rustfritt stål inneholder også nikkel.
  • Du kan undersøke om et produkt inneholder nikkel med en enkel nikkeltest.
Gjennom den norske produktforskriften er det forbud mot produkter med deler som er beregnet på å komme i direkte og varig kontakt med hud, og som avgir for mye nikkel. Det samme regelverket gjelder i EU.

Nikkel i mobiltelefoner

Noen mobiltelefoner har deksler eller taster av metall som inneholder nikkel. De kan være forniklet eller av rustfritt stål, som kan inneholde nikkel.

Hudkontakt med nikkel kan forårsake allergi. I følge en dansk undersøkelse inneholder hver femte mobiltelefon nikkel. EU-kommisjonen sier nå at mobiltelefoner er omfattet av nikkel-restriksjonene.

Kontrollerer mobiltelefoner

Statens forurensningstilsyn (SFT) vil kontrollere mobiltelefoner i Norge for avgivelse av nikkel. Danske miljøvernmyndigheter vil også teste et utvalg av mobiltelefoner for avgivelse av nikkel. SFT vil få tilgang til disse resultatene.

Vi vil følge opp norske importører dersom det viser seg at mobiltelefoner inneholder ulovlig mye nikkel.

Tema