Ønsker informasjon om innhold av nanomaterialer i produkter i Norge

Produktregisteret, som er myndighetenes sentrale register over kjemiske stoffer og produkter som omsettes i Norge, ønsker mer informasjon om hvilke produkter på det norske markedet som inneholder nanomaterialer.

Informasjon om nanomaterialer i kjemiske produkter vil inngå som et eget punkt i Produktregisterets deklarasjonsskjema. Dette vil kunne gi nyttig informasjon om hvilke kjemiske produkter som inneholder nanomaterialer, og være et bidrag for å sikre at industrielt fremstilte nanomaterialer er trygge for helse og miljø.

Deklarering til Produktregisteret

Produktregisteret

  • Det sentrale register om kjemiske stoffer og produkter som omsettes i Norge
  • Ble en del av SFT fra 1. januar 2008
Deklarering i Produktregisteret gjelder alle kjemiske produkter som er klassifisert etter merkeforskriften og som produseres eller importeres i volum på 100 kilo eller mer per år.

Deklarasjonsplikten gjelder også produkter som omfattes av forskrift om deklarering og merking av mikrobiologiske produkter og biocidforskriften. Det er også mulighet for frivillig deklarering av produkter.

Det er per i dag over 25 000 registrerte kjemiske produkter i Produktregisteret. Antallet øker med rundt 500 hvert år.

REACH vil gi kunnskap om stoffene

Det europeiske kjemikalieregelverket REACH vil gi kunnskap om stoffene som inngår i produkter som inneholder nanomaterialer for å vurdere risiko for helse- og miljø. Registreringsplikten vil gi oversikt over hvilke nanomaterialer som finnes på det europeiske markedet, men ikke i hvilke produkter stoffene inngår.

Informasjon om produkter som inneholder nanomaterialer i Produktregisteret vil kunne gi nyttig utfyllende informasjon om hvilke produkter på det norske markedet stoffene som registreres i REACH inngår i.

Tema