Miljøvennlig bilvask

Dersom du skal vaske bilen hjemme, anbefaler Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) at du bruker produkter med miljømerket Svanen. Ellers er maskinvask på bensinstasjon et godt alternativ.


Bilvask: Mange av stoffene som er tilsatt i bilpleiemidlene, er både giftige og tungt nedbrytbare i naturen. På bensinstasjonene er det oljeutskillere, slik at ikke miljø- og helseskadelige stoffer renner ned i bakken. Illustrasjonsfoto: iStockPhoto.

Flere velger bensinstasjonene

I en del europeiske land er det forbudt å vaske bilen hjemme, men det er ikek tilfellet i Norge. Likevel velger stadig flere nordmenn å vaske og polere bilen på bensinstasjoner.

Norske bensinstasjoner melder at de har fått bedre vaskeautomater de siste årene.

Bruk svanemerkede produkter

Dersom du skal vaske bilen hjemme, anbefaler Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) at du bruker produkter med miljømerket Svanen. 

Bil- og båtpleieprodukter med Svanen tar hensyn både til helse og miljø ved at de inneholder minst mulig helse- og miljøskadelige stoffer, bidrar til mindre farlig avfall og produseres med minst mulig utslipp av farlige stoffer og klimagasser.

Mer om bilpleie på Erdetfarlig.no

Tema