Slik fyrer du riktig

Det er både varmende og koselig å fyre med ved. Men vedfyring er også en viktig kilde til dårlig luftkvalitet på kalde vinterdager. Her får du råd om hvordan du fyrer riktig.

Vedfyring og veitrafikk den største kilden til utslipp av helsefarlig svevestøv i norske byer og tettsteder. Svevestøvet fra vedfyringen øker risikoen for luftveis- og hjertelidelser.

Helse- og miljøproblemer ved dårlig luftkvalitet

  • Kan utvide eksisterende sykdom hos mennesker, langvarig eksponering kan også bidra til utvikling av sykdom.
  • Personer med luftveissykdommer og hjerte- karsykdommer, barn og eldre er mest sårbare.
  • For sårbare grupper er det viktig at luftforurensningen reduseres, slik at de kan delta i samfunnet på lik linje med andre.
  • Barn er spesielt utsatt. De er mer sårbare enn friske voksne når det gjelder luftforurensninger.
Lærer du deg å fyre riktig, er det bra både for din og andres helse, og for økonomien og brannsikkerheten. Særlig gamle ovner fra før 1998 forurenser mye. Nye rentbrennende ovner kan også forurense mye hvis du ikke fyrer riktig.

Gode råd for vedfyring

  • Bruk alltid tørr ved: Våt ved kan gi 10-30 ganger mer utslipp av svevestøv. Du unngår også at varmenergi benyttes til å drive ut fuktighet fra veden.
  • Ha god trekk: Reguler varmen med hvor mye ved du legger i – ikke ved å regulere trekken.
  • Vurder å bytte ut ditt gamle ildsted: Nye rentbrennende ovner utnytter mer av energien i veden, noe som gir lavere utslipp og mindre vedforbruk.
  • Unngå sprengfyring: Du får mest nytte av veden når du fyrer med middels belastning. Legg heller i litt oftere og mindre, men med god trekk hele tiden.


Rentbrennende vedovn: Moderne vedovner utnytter energien bedre og forurenser mindre. Foto: iStockphoto.

Tema