Bruk av sølv i tekstiler bør stoppes

Sølv anvendes i sportsklær og en rekke andre produkter for å hindre lukt og bakterier. Resultatet kan bli skader på miljøet og resistente bakterier. Klif har sendt bekymringsmelding til HSH.

Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) ser at stadig flere produkter med sølv markedsføres med ord som antibakteriell og bakteriedrepende.

Dette kan du gjøre:

  • Unngå klær og andre hverdags-produkter med sølv.
  • Sjekk om de er merket antibakterielle, bakteriedrepende eller anti-odør.
  • Med dette bidrar du til at risikoen for resistente bakterier reduseres, at miljøet ikke skades og at vi ikke bruker opp en viktig ressurs.

– I mange av disse produktene er dette helt unødvendig. Dette gjelder blant annet sportsklær, sokker og votter som inneholder kjemikalier for å hindre bakterievekst med påfølgende sjenerende lukt etter bruk, sier avdelingsdirektør Marit Kjeldby i Klif.

Resistente bakterier

Sølv har fått økt industriell anvendelse i alt fra medisinsk behandling og kjøleskap, til klær og luftsystemer i bygninger. Sølvavfallet ender opp i naturen og kan forstyrre funksjonene i økosystemet.

– Ustrakt bruk av bakteriedrepende kjemikalier som sølv øker også risikoen for at bakteriene blir motstandsdyktige, fortsetter Kjeldby.

I dag finnes allerede antibiotikaresistente bakterier som gjør det vanskelig å behandle vanlige infeksjoner, nettopp fordi antibiotikaen ikke lenger virker.

Sølv (Ag)

  • Metallisk grunnstoff som hører til edel- og tungmetallene. Har bakteriedrepende egenskaper.
    Sølv er giftig for livet i vann. Utstrakt bruk kan føre til resistente bakterier.
  • Sølv brukes blant annet som desinfeksjonsmiddel i behandling av sårskader. Brukes i dag i produkter som plaster, i kjøleskap og vaskemaskiner og i ulike tekstiler som mikrofiberkluter, votter og treningstøy på grunn av antibakterielle egenskaper.

– Det er gjort noen studier på effekten av sølv, og man er bekymret for utvikling av sølvresistens hos bakterier, forteller Kjeldby.

Brukes ved brannskader

Sølv brukes i dag av helsevesenet ved behandling av skader og sykdommer; blant annet ved brannskader, for å hindre infeksjoner.

– Det er svært viktig at stoffene kun brukes der de er høyst nødvendige – for å bevare de bakteriedrepende egenskapene. Vi har derfor sendt et brev til HSH (Hovedorganisasjonen for handel og tjenester i Norge) der vi ber dem oppfordre sine medlemmer til å unngå kjøp av slike produkter, sier Marit Kjeldby.

Bruken av sølv som bakteriedrepende stoff har fått økt oppmerksomhet også i andre land og det vurderes nå grundig under EUs biociddirektiv. Kun helse- og miljømessig akseptabelt anvendelse av sølv vil bli godkjent i framtiden.

Les mer på: www.erdetfarlig.no 

Tema