Returstopp skaper avfallstrøbbel

Miljøfarlig EE-avfall hoper seg opp og skaper et avfallsproblem etter at returselskapene som samler inn blant annet gamle kjøleskap og TV-er, har innført hentestopp fra flere kommunale mottak. Klif krever opprydding straks.


Fullt av EE-avfall: Mengder av gammelt elektronisk utstyr fyller opp mottakene når returselskapene ikke henter EE-avfallet. Illustrasjonsfoto: Klif.

Krav til returselskaper for EE-avfall

  • Det enkelte returselskap skal hente og motta en andel av totalt innsamlet mengde EE-avfall som tilsvarer medlemmenes andel av total varetilførsel i samme geografiske område.
  • Returselskapene skal også sørge for vederlagsfri henting av EE-avfall fra kommuner.
Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) krever at returselskapene henter avfallet av elektriske og elektroniske produkter (EE-avfall).

– De returselskapene som ikke overholder regelverket, må omgående ta sitt ansvar slik at avfallet igjen blir hentet hos kommunale mottak, sier Ellen Hambro, direktør for Klif.

Kommuner fortviler

Hentestoppen medfører problemer for de berørte kommunene. Klif har mottatt flere henvendelser fra fortvilte kommuner som opplever at ingen godkjente returselskap er villig til å hente EE-avfallet.

Det er EE-bransjen selv som har ansvaret for å samle inn og håndtere EE-avfall. Alle produsenter og importører av EE-produkter plikter å være medlem i et returselskap for EE-avfall.

På vegne av disse produsentene og importørene har de returselskapene som Klif har gitt en godkjenning, tatt ansvaret for å oppfylle denne plikten.

Ulovlig

Produsentansvar for EE-avfall

  • Returordningen baserer seg på at alle produsenter og importører av EE-produkter er pliktig å være medlem i et godkjent returselskap.
  • Alle returselskaper skal være sertifiserte av et sertifiseringsorgan og godkjent av Klif.
  • Returselskapene har ansvar for å samle inn og behandle EE-avfallet miljømessig forsvarlig.
  • En oversikt over godkjente returselskaper finner du på www.eeregisteret.no
Alle returselskapene kan ikke ha oppfylt sin innsamlingsforpliktelse så lenge det gjenstår EE-avfall hos de kommunale mottakene. 

Samlet har bransjen ansvar for å ta hånd om alt som leveres inn til mottakene, mens det enkelte returselskap må samle inn en andel av den totale innsamlede mengden.

 – Vi kan ikke ha en situasjon hvor den enkelte forbruker leverer inn sitt EE-avfall til forsvarlig behandling uten at returselskapene oppfyller sin plikt til å ta hånd om avfallet videre. Dette undergraver hele returordningen, sier Ellen Hambro.

Brev til bransjen

I et brev krever Klif at de returselskapene som ikke overholder regelverket, omgående må ta sitt ansvar slik at avfallet igjen blir hentet hos kommunale mottak.

For å få avklart hvilke av returselskapene som ikke overholder forpliktelsene sine, varsler Klif at det tas sikte på å pålegge alle returselskapene å rapportere hvor mye EE-avfall de har samlet inn de siste månedene.

Tema