Advarer mot tusjpenner til barn

Klifs kontrollører har avdekket salg av to typer tusjpenner til barn som er ulovlige å omsette fordi de inneholder løsemiddelet benzen. Tusjene bør leveres tilbake i butikkene. Det er også funnet en fotobok for barn med et skadelig stoff.

Tusjpenner med benzen

Det er snakk om 17 000 pakker tusjpenner merket ”Jippi” solgt hos Nille, og 1200 pakker av typen ”Hello Kitty” solgt av Brio, Ringo og Extra Leker.

Foreldre trenger ikke engste seg om de har tusjene hjemme, selv om barna skulle ha spist på pennene eller tegnet på huden.

Mengden benzen i produktene er såpass lav at det er usannsynlig at barn blir syke. Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) har likevel pålagt stans i omsetningen fordi benzen er forbudt i leketøy. Dette fordi større mengder av stoffet eller gjentatt eksponering over tid kan være helseskadelig. 

Fotobok fra Kongeparken

Kontrollører fra Klif har også funnet en fotobok til små barn som inneholder to typer mykgjørere (ftalater), som er forbudt i leketøy og småbarnsprodukter.

Fotoboken er solgt i 460 eksemplarer i Kongeparken i Ålgård.

Fjernet fra butikkene

Klif har pålagt stans i omsetningen av tusjpennene og fotoboken, og produktene er fjernet fra butikkene. Selgerne er også pålagt å informere kunder gjennom oppslag i butikkene.

Klif oppfordrer kunder å returnere produktene og be om å få pengene tilbake eller tilgodelapp.

Ta med til butikken

Benzen

  • Løsemiddel som er giftig. Kan gi alvorlig helseskade ved lengre tids påvirkning ved innånding, hudkontakt og svelging.
  • Forbudt i leketøy.
– Kunder som har kjøpt tusjene eller fotoboken, trenger ikke være redde for at barna vil bli syke. Men for å redusere kontakten med skadelige og forbudte stoffer mest mulig, bør produktene leveres tilbake i butikken, sier Ragnhild Orvik, leder for Klifs seksjon for kjemikalie- og produktkontroll.

De forbudte produktene ble funnet i en stikkprøvekontroll av 48 produkter innen kategoriene tusjpenner, myke plastleker, dukker, hagehansker og fleecepledd på det norske markedet.

Produsent og importør er ansvarlige

Det er Per Aarskog AS og Scanditoy AS som har importert tusjpennene. Fotoboken er importert av Rogaland Fritidspark AS. Produsentene og importørene er ansvarlig for at produktene de tar inn til Norge overholder kravene i regelverket.

Ftalater

  • Brukes vesentlig som mykgjørere i plast og finnes i mange produkter vi omgås daglig.
  • Det er forbud mot enkelte ftalater i leketøy til barn.
– Når produktene produseres i Kina eller andre land, må importøren ta ansvar og gjøre alt den kan for å forsikre seg om at produktene ikke inneholder ulovlige stoffer. Det hjelper lite å ha dokumenter fra leverandøren når det viser seg at man ikke kan stole på disse, sier Ragnhild Orvik i Klif.

Felles europeisk varsling

Det finnes et europeisk varslingssystem der landenes myndigheter raskt kan utveksle informasjon om farlige produkter og leker solgt i Europa. Via dette systemet får Klif beskjed om produkter avdekket i andre land og vi kan si i fra til andre land om våre funn. Slik kan kontrollmyndighetene samarbeide for å beskytte barn og voksne.

Det har vært flere meldinger fra EU-land om at det er funnet tusjpenner med benzen. Tusjene som nå er funnet, er svært like andre produkter funnet i Europa.

Tema