Pressekonferanse 18. november: FNs klimapanel om håndtering av ekstremvær og katastrofer

Fredag 18. november legger FNs klimapanel fram en spesialrapport om håndtering av risiko ved ekstremvær og katastrofer. Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim får overrakt rapporten på en pressekonferanse i Oslo.
 • Tid: 18. november klokka 12.00–13.00
 • Sted: Månefisken, Sagveien 23A-5, Oslo

Rapporten tar blant annet for seg ulike ekstremværsituasjoner som flom, tørke og ekstremt høy vannstand – og hvordan vi kan forebygge tap og skade i ekstremværsituasjoner.


Ekstremvær: Videointervju med forfatterne fra Norge til FNs klimapanels rapport om håndtering av risiko ved ekstremvær og katastrofer. Klikk på bildet for å starte videoen.

Rapporten om håndtering av ekstremvær og katastrofer

 • Spesialrapporten fra FNs klimapanel tar blant annet for seg flom, tørke og stormflo. Den ser også på hvordan utvikling av kystområder øker eksponering og sårbarhet for befolkningen i disse områdene.
 • Norge var med på å foreslå rapporten, sammen med sekretariatet for FNs International Strategy for Disaster Reduction (ISDR).
 • IPCCs arbeidsgruppe II, som arbeider med virkninger, tilpasning og sårbarhet, leder arbeidet med rapporten. Arbeidsgruppe I, som har ansvaret for det klimavitenskapelige grunnlaget, bidrar også i arbeidet.

FNs klimapanel (IPCC)

 • Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) ble grunnlagt av FNs miljøprogram (UNEP) og Verdens meteorologiorganisasjon (WMO) i 1988.
 • Rapportene fra FNs klimapanel er ansett som de viktigste dokumentene for den internasjonale klimapolitikken.
På pressekonferansen vil Asgeir Sorteberg fra Bjerknessenteret og Universitetet i Bergen og Farrokh Nadim fra International Center for Geohazards i Oslo legge fram hovedkonklusjonene i rapporten, før de overleverer sammendraget til miljø- og utviklingsminister Erik Solheim.

Sorteberg og Nadim er blant hovedforfatterne av spesialrapporten, som blir lagt fram av FNs klimapanel (IPCC) i Kampala i Uganda.

Karen O’Brien fra Universitetet i Oslo har vært koordinerende hovedforfatter og vil være tilgjengelig på telefon fra Kampala.

Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) leder Norges delegasjon til IPCC-møtet i Kampala. Delegasjonsleder Øyvind Christophersen vil være tilgjengelig på telefon.

Intervjuavtaler

 • Erik Solheim: Ta kontakt med kommunikasjonsrådgiver Tone Herzberg, Miljøverndepartementet,
  mobil 911 91 313
 • Nadim/Sorteberg: Ta kontakt med kommunikasjonsleder Gudrun Sylte, Bjerknessenteret, mobil 408 56 457
 • Karen O’Brien eller Øyvind Christophersen i Kampala: Ta kontakt med kommunikasjonsrådgiver Christoffer Grønstad, Klif, mobil 901 18 286

Merk: Tidspunktet for pressekonferansen kan bli flyttet dersom det skulle oppstå forsinkelser ved lanseringen av rapporten i Kampala. Vi vil i så fall oppdatere denne siden. Men meld deg gjerne på i skjemaet under, så melder vi fra ved endringer.

Tema