Kvikksølvgåten

Stadig mindre kvikksølv tilføres norsk natur. Likevel blir det mer kvikksølv i ørret og abbor i sørnorske vann, skriver Ellen Hambro, direktør for Klif, i et innlegg i Aftenposten.

Tema