Barentswatch.no samler informasjon om hav- og kystområder

På Barentswatch.no vil du finne all kunnskap norsk forvaltning har om kyst- og havområdene våre.

Klif bidrar med miljødata

  • Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) er representert i styret, brukerpanelet, ressursgruppa og informasjonsforumet i BarentsWatch.
  • Klif bidrar med miljøinformasjon fra Miljøstatus.no som er miljøvernforvaltningens felles nettsted med miljøinformasjon til både allmennhet og profesjonelle brukere.
Den første versjonen av www.BarentsWatch.no vil være basert på data fra seks statlige etater og inneholder et utvalg informasjonstjenester.

Antallet tjenester vil øke gradvis, med nye tjenester klar for lansering om noen få måneder. Arbeidet ledes av Kystverket.

Fra Danmark til Nordpolen

Barentswatch.no er et helhetlig overvåkings- og informasjonssystem for hav- og kystområdene. Dekningsområdet er fra Danmark i sør, til Grønland i vest, Nordpolen i nord og Novaja Semlja i øst. 

BarentsWatch har i dag 27 samarbeidende partnere, som alle er sentrale forvaltningsetater og forskningsinstitutter i Norge.

Viktige målgrupper er offentlig forvaltning, marine- og maritime næringer, politikere, forskere og andre interesserte.

Tema