Lettere å finne ut av kjemikalieregelverk

Vanlige produkter som leker, mobiltelefoner og vaskemidler, kan inneholde farlige stoffer. Klif har nå laget en veileder for å gjøre det lettere for importører av kjemikalier og produkter å følge de forskjellige kjemikalieregelverkene.

Trinn-for-trinn: Veilederen fra Klif viser trinn-for-trinn hva en importør av kjemikalier og produkter til Norge skal gjøre for å følge kravene i kjemikalieregelverkene. Foto: Skjermdump

Eksempler på kjemikalier omfattet av kjemikalieregelverk:

 • maling
 • lakk
 • lim
 • vaskemidler
 • bilpolish
 • skismøring
 • tennvæske
 • eddiksyre
 • natriumhydroksid (lut)
 • formaldehyd
Stoffer i kjemikalier og produkter kan ha alvorlige effekter på helse og miljø. Mange importører av rene kjemikalier vet at de må følge strenge krav for å sikre at stoffene håndteres forsvarlig.

Må ha kunnskap om regelverket

Men også tilsynelatende ufarlige produkter, som badeender til barn og mobiltelefoner, kan inneholde stoffer som enten er forbudt eller på annen måte omfattes av kjemikalieregelverket. Når du importerer slike produkter eller kjemikalier, er det viktig å ha kunnskap om hvilke regelverk som gjelder.

Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) har nå laget en nettbasert veileder som gjør det lettere å skaffe seg oversikt over regelverkene og hvilke plikter importører av kjemikalier og produkter har.

Flere regelverk

Eksempler på produkter omfattet av kjemikalieregelverk:

 • leker
 • badeender
 • mobiltelefoner
 • klær
 • møbler
 • ski
 • sykler
– Importører av kjemikalier og produkter må forholde seg til mange ulike regelverk. Vår veileder gjør reglene lettere tilgjengelig og pliktene mer oversiktlige for importørene, slik at vi øker kunnskapen om hvordan kjemikalier og produkter skal håndteres, sier avdelingsdirektør Anne Mari Opheim i Klif.

Kjemikalier og produkter er i dag hovedsakelig regulert av europeiske regelverk.

Den nye veilederen omfatter:

 • kjemikalieregelverket REACH
 • produktforskriften (som blant annet omfatter vaskemidler og elektriske og elektroniske produkter, men også noen særnorske reguleringer)
 • leketøyforskriften
 • forskrifter om klassifisering, merking og emballering av kjemikalier

Trinn-for-trinn forklaring

Veilederen fra Klif viser trinn-for-trinn hva en importør av kjemikalier og produkter til Norge skal gjøre for å følge kravene i kjemikalieregelverkene, og har lenker til relevante nettsider hos Lovdata, Klif og andre norske myndigheter - i tillegg til det europeiske kjemikaliebyrået ECHA.

Veilederen inneholder også definisjoner og forklarer sentrale begreper fra regelverkene.

Relaterte lenker

Tema