Mars 2013

Setter søkelys på nanomaterialer

Nanoteknologien kan gi oss nye muligheter for å løse miljø- og klimautfordringer. Samtid... 19.03.13

Østerrike og Tyskland best på materialgjenvinning

Østerrike, Tyskland og Belgia hadde høyest grad av materialgjenvinning for kommunalt avfall i hele Europa i 2010. Det viser en ny rapport fra Det europeiske miljøbyrået (EEA). 19.03.13

EØS-midler til samarbeid med polske miljømyndigheter

Nå er det mulig å inngå prosjektpartnerskap mellom norske og polske miljømyndigheter innen miljøovervåkning og -tilsyn. Det er penger til dette formålet under EØS-midlene med... 18.03.13

Trender og drivkrefter bak klimagassutslippene

Hva påvirker utslipp av klimagasser, og bidrar virkemidler som settes inn til å bremse... 15.03.13

Hjelper byggebransjen med å unngå miljøfarlige produkter

En ny veileder skal hjelpe entreprenører og byggherrer med å velge bort helse- og miljøfarlige stoffer i byggeprosessen. Veilederen gir praktiske råd om hvordan det kan gjøres o... 14.03.13

Vest Tanks styreleder dømt i lagmannsretten

Gulating lagmannsrett har nå dømt tidligere styreleder i Vest Tank i Gulen til fengsel i... 08.03.13

Tilsyn med beredskapen hos storulykkevirksomheter

Fem tilsynsetater gjennomfører i år tilsyn med beredskapen hos 114 norske virksomheter omfattet av storulykkeforskriften. Alle virksomheter må være godt forberedt dersom ulykken... 07.03.13

Frokostseminar om norske utslipp av klimagasser i Oslo 15. mars 2013

De norske utslippene av klimagasser har økt med rundt 6 prosent siden 1990. Men siden økonomien vokser mer, har vi redusert utslippsintensiteten. På frokostseminaret i Oslo fred... 07.03.13

Foreslår opptrapping av vannovervåking

Satsingen på basisovervåking av innsjøer, elver, grunnvann og kystområder skal dobles fram mot 2016, foreslår direktoratene som samarbeider om vannspørsmål. Overvåkingen skal gi... 06.03.13

Bruken av miljøskadelige lusemidler må reduseres

Oppdrettsnæringens bruk av to lakselusmidler som kan forårsake alvorlige miljøskader, øk... 05.03.13