Ellen Hambro direktør for Miljødirektoratet

Ellen Hambro er i statsråd i dag ansatt som direktør for Miljødirektoratet. Direktoratet for naturforvaltning og Klima- og forurensningsdirektoratet slås sammen til Miljødirektorat fra 1. juli 2013.

Ellen Hambro: Blir Miljødirektoratets første direktør. Hun har siden 2007 vært direktør for Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) Foto: John Petter Reinertsen.

Om Ellen Hambro

  • 48 år fra Oslo. Juridisk embetseksamen fra Universitetet i Oslo i 1991.
  • Ansatt Miljøverndepartementet fra 1991 til 2004, leder på avfall og kjemikalier fra 1996.
  • I Landbruks- og matdepartementet var hun ekspedisjonssjef fra 2004 til 2007.
  • I 2007 ble hun direktør for Klif.
– Jeg er kjempestolt og glad. Det er en ære å bli vist den store tilliten å bli ansatt som den første direktøren for Miljødirektoratet. Jeg brenner for miljøsaken og gleder meg til å jobbe med 700 dyktige medarbeidere og med mange viktige miljøoppgaver, sier Ellen Hambro.

Leder sammenslåingen til Miljødirektoratet

Ellen Hambro er ansatt på åremål for seks år med mulighet for forlengelse i én periode. Hun vil lede arbeidet med sammenslåingen av Direktoratet for naturforvaltning og Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) i en interimsperiode fram til Miljødirektoratet opprettes 1. juli 2013.

– Miljødirektoratet vil bli en tydeligere og mer synlig autoritet i en tid med stadig mer komplekse miljøutfordringer. Det nye direktoratet vil gi større gjennomslagskraft for miljøsakene, både gjennom felles ledelse og bedre samordning, sier miljøvernminister Bård Vegar Solhjell. 

Om Miljødirektoratet

  • Regjeringen vedtok i fjor å slå sammen Direktoratet for naturforvaltning og Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) til Miljødirektoratet fra 1. juli 2013.
  • Det nye direktoratet vil ha avdelinger både i Trondheim og Oslo. Bemanningen begge steder vil tilsvare det antall medarbeidere som i dag. Miljødirektoratets overordnede ledelse blir i Trondheim.
Direktøren for Miljødirektoratet skal være en pådriver for en effektiv samordning av to fysisk adskilte miljø. Solhjell sier Hambro har solid ledererfaring og en faglig innsikt som vil bidra til at direktoratet blir en pådriver i utviklingen av miljøpolitikken.

Demokratiets tjener og vaktbikkje

– Miljødirektoratet skal både være demokratiets tjener ved gjennomføring av vedtatt politikk, men også vaktbikkja som er tydelig på om utviklingen er i samsvar med miljømålene. Vi skal formidle miljøfakta så det blir forståelig for omverden og være rådgiver og pådriver for et bedre miljø, sier Ellen Hambro.

Hun er opptatt av at det nye direktoratet får gode relasjoner til ulike aktører, både lokalsamfunn, organisasjoner og andre statlige etater.

– Miljødirektoratet får mange vanskelige avveininger mellom miljøhensyn og andre samfunnsinteresser. Det skal vi håndtere med ryddighet og god dialog med omverden, sier Ellen Hambro.

Relaterte lenker

Tema