Foredrag om risikoreduksjon og helhetlig HMS i petroleumsvirksomheten

Petroleumstilsynet (Ptil) og Klima- og forurensingsdirektoratet (Klif) inviterte til seminar om risikoreduksjon og helhetlig HMS i petroleumsvirksomheten i Stavanger 27. februar. Hos Ptil finner du presentasjonene på seminaret.

Tema