Hjelper byggebransjen med å unngå miljøfarlige produkter

En ny veileder skal hjelpe entreprenører og byggherrer med å velge bort helse- og miljøfarlige stoffer i byggeprosessen. Veilederen gir praktiske råd om hvordan det kan gjøres og viser hvilke produkter som kan inneholde de farligste stoffene.

Bytte ut: Den nye veilederen skal hjelpe byggebransjen med å minimere bruken av helse- og miljøfarlige stoffer i byggeprosjekter.

Substitusjon av kjemikalier

  • Entreprenører skal ha oversikt over hvilke kjemikalier som inngår i byggeprosessen og i sine produkter. De skal vite om kjemikaliene kan medføre helse- og miljøfare i bruks- eller avfallsfasen.
  • Entreprenørene skal også ha et bevisst forhold til substitusjon av kjemikalier på myndighetenes liste over prioriterte stoffer og EUs kandidatliste.
Alle virksomheter som skal bruke produkter med helse- og miljøfarlige stoffer, må vurdere hvilken risiko bruken av produktene innebærer. Virksomhetene plikter å gjøre en såkalt substitusjonsvurdering for å finne ut om de kan unngå å bruke produkter som kan skade helse og miljø.

De minst skadelige produktene skal velges om det ikke medfører urimelig kostnad eller ulempe.

Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) og Direktoratet for byggkvalitet har laget en veileder som gir byggebransjen råd om hvordan de kan gjøre slike miljøvurderinger av produkter. I tillegg til overholdelse av regelverket, er målet å gjøre det enklere å velge de miljømessig beste alternativene.

Mye kjemikalier

– Byggebransjen er storforbruker av kjemikalier. Derfor er det viktig at de i størst mulig grad unngår produkter som kan skade miljøet, både under produksjon, når de er i bruk og etter de er blitt til avfall, sier avdelingsdirektør Marit Kjeldby i Klif.

Veilederen beskriver hvilke produktgrupper man skal være særlig oppmerksom på, og hvilke svært helse- og miljøfarlige stoffer man bør vurdere å erstatte i de ulike produktene.

Gir praktiske råd

I kjemiske produkter som blant annet lim, maling, fugemasse og fugeskum, er det stor sannsynlighet for å finne stoffer som bør erstattes med mindre skadelige stoffer.

Veilederen gir enkle og praktiske råd om gode produktvalg og konkrete forslag til alternative løsninger. Den foreslår også hvordan man kan gå fram trinn-for-trinn for å innhente informasjon og gjøre egne vurderinger.

Relaterte lenker

Tema