Seminar om kjemikalieregelverket 10. april

Klif inviterer til gratis seminar i Oslo om ny nettbasert veileder for kjemikalieregelverket onsdag 10. april klokka 12-15. Seminaret er beregnet for små og mellomstore virksomheter som importerer kjemikalier og faste produkter for omsetning i Norge.

Innhold på seminaret 10. april:

  • Kort innføring i nytt regelverk for klassifisering av farlige kjemikalier (CLP) og kjemikalieregelverket REACH.
  • Virksomhetenes roller i forhold til sikkerhetsdatablader.
  • Om deklarering til produktregisteret.
  • Klifs tilsyn med kjemikalieregelverket.

Tema