Seminar om klimasmarte kommuner 20. mars

Hvordan utvikler vi bærekraftige og klimavennlige byer og lokalsamfunn? Det er tema på Håndverkeren kurs- og konferansesenter i Oslo onsdag 20. mars klokka 10-15.

Earth Hour City Challenge-seminar 20. mars

  • Seminaret arrangeres av WWF Norge, i samarbeid med KS og Klif.
Årets Earth Hour er utvidet til mer enn bare lysslukking en time. En rekke kommuner i seks land konkurrerer om å bli verdens mest klimasmarte by.

Tre norske finalister

På seminaret 20. mars presenterer de tre kommunene Stavanger, Arendal og Oslo hvilke klimasmarte løsninger og tiltak for bærekraftige byutvikling de har iverksatt. De tre kommunene er finalistene i Norge.

Hvilken norsk kommune som går videre til den internasjonale finalen offentligjøres i midten av mars.

Både folkets favoritt, den norske vinneren og den globale vinneren vil bli presentert og hedret i løpet av seminaret.

Spennende program

  • Robert Kehew, leder i Climate Change Planning Unit i UN-HABITAT, deler sine tanker rundt bærekraftig byutvikling i et internasjonalt perspektiv.
  • Sigrid Vågeng, leder i KS, forteller hvordan kommunene kan bidra til at klimamålene nås.
  • Ellen Hambro, direktør for Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif), snakker om kommunenes rolle i klima- og miljøarbeidet.
  • Paneldebatt mellom ledende klimapolitikere om hvordan de mener byene og kommunene kan bidra på veien til lavut¬slippssamfunnet.

Program og påmelding hos WWF Norge.

Tema