Foreslår nye kjemikalier på verstinglista

Klif mener flere perfluorerte stoffer bør føres opp på prioritetslista over kjemikalier som utgjør en alvorlig trussel mot helse og miljø. Du finner stoffene i maling, tekstiler, impregneringsmidler, skismøring og slippbelegg på kokekar.

Slik eksponeres vi: Klikk på bildet og prøv den interaktive forklaringen.

Perfluorerte forbindelser (PFASer)

  • Stor gruppe kjemiske stoffer med unike vann- og fettavvisende egenskaper. Brukes for eksempel i slippbelegg på kokekar og i pustende, vanntett materiale.
  • Er nå påvist mange steder i norsk natur.
  • To av de perfluorerte stoffene – PFOS og PFOA – er allerede på prioritetslisten, fordi de har alvorlige helse- og miljøskadelige effekter.
  • PFOS er forbudt. Klif jobber aktivt for å få strengere klassifisering og forbud mot PFOA i EU og EØS.
Myndighetene jobber hele tiden for å finne de miljøgiftene som har så alvorlige egenskaper at de skal inn på den nasjonale prioritetslista - også kalt verstinglista. Målet for de omtrent 30 miljøgiftene på prioritetslista er at utslippene skal stanses eller reduseres vesentlig innen 2020.

Perfluorerte forbindelser er en stor gruppe kjemiske stoffer. Flere av dem mistenkes å være svært skadelige for miljøet. Stoffene hoper seg opp i levende organismer, og når de først slippes ut tar det svært lang tid før de brytes ned i naturen.  Stoffene blir brukt fordi de forbedrer produkters vann- og flekkavvisende egenskaper.

Gjennomgått dokumentasjon

Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) har nå gjennomgått dokumentasjon for de langkjedete perfluorerte karboksylsyrene C9 – C-14 PFCA. Vi mener stoffene er så miljøskadelige at vi ber Miljøverndepartementet ta dem inn på den nasjonale prioritetslista.

– Det vil være et klart og tydelig signal til produsenter, importører og leverandører om at dette er kjemikalier som vi ikke vil ha i omløp og som vi ønsker å regulere svært strengt, sier fungerende avdelingsdirektør Anne Mari Opheim i Klif.

Gjenfinnes i naturen

Langkjedete perfluorerte karboksylsyrer, C9-PFCA - C14-PFCA, er blant annet påvist i polartorsk, polarmåke, sel, reinsdyr og isbjørn. Stoffene finnes i lave nivåer i blod hos mennesker, og enkelte studier viser også at fostre er eksponert.

Tema