Harmonisert klassifisering i C&L Inventory

Harmonisert klassifisering i henhold til det gamle regelverket for klassifisering og merking av farlige kjemikalier er nå tilgjengelig i C&L Inventory.

Denne oppdateringen vil hjelpe brukere som fortsatt klassifiserer og merker blandinger i henhold til det gamle regelverket.

CLP gjelder foreløpig kun for stoffer. For stoffblandinger kan man klassifisere og merke i henhold til klass/merk fram til 1. juni 2015.

Virksomhetene kan imidlertid allerede nå klassifisere stoffblandinger i henhold til CLP.

Kategorisering i henhold til Seveso er også inkludert i C&LInventory.

Relaterte lenker

Tema