Nytt nettsted gir kommunene miljøoppskriften

Miljøvernmyndighetene lanserer nå nettstedet Miljøkommune.no, en samling med oppskrifter og råd som viser kommunene hvordan de kan behandle plan- og miljøsaker riktigere og raskere. Bedre saksbehandling gir også bedre miljø.

Miljøkommune.no: Fem miljøvernetater og Miljøverndepartementets planavdeling samarbeider om nettstedet, som er en veiviser i kommunal planlegging og miljøforvaltning.

Miljøkommune.no

  • Den viktigste informasjonskanalen mellom statlige myndigheter og kommunene på miljøområdet. Miljøforvaltningen vises samlet og enhetlig på ett sted.
  • Gir oversikt over kommunenes myndighet og plikter innen miljø- og planoppgaver.
  • Den primære målgruppen er de små og mellomstore kommunene. Også større kommuner er velkomne til å bruke det nye verktøyet.
  • Samler og tilrettelegger veiledning innen forurensning, friluftsliv, klima, kulturminner, miljøvern i landbruk, motorferdsel, naturforvaltning og planlegging.
  • Fem etater – Direktoratet for naturforvaltning, Kartverket, Klima- og forurensningsdirektoratet, Riksantikvaren og Statens strålevern – samt Miljøverndepartementets planavdeling samarbeider om Miljøkommune.no. Dette utgjør alle instanser med veiledningsansvar for kommunene på miljøområdet.
  • Kommunenes ansvar i rollen som virksomhet, dekkes av nettstedet Regelhjelp.no.
Kommunene har omfattende ansvar og myndighet på miljøområdet. Mange kommuner har svært dyktige saksbehandlere. De gjør en god jobb med å håndheve et komplisert lovverk, men særlig små og mellomstore kommuner har savnet tilrettelagt informasjon som kan gjøre jobben lettere.

Nå lanseres nettstedet Miljøkommune.no for å bøte på dette.

– Jeg er stolt av det verktøyet vi har laget for kommunene. Jeg håper miljøkommune.no kan hjelpe kommunene til å bli enda bedre forvaltere av plan- og miljøregelverket. Bedre saksbehandling gir også bedre miljø, sier miljøvernminister Bård Vegar Solhjell.

Kvalitetssikret informasjon

Undersøkelser viser at det er utfordrende for kommunene å ha oversikt over alt fra prioriterte arter, radon og kulturminner som påvirker arealplanleggingen, til konsekvensen av bedrifters utslipp på avløpsnettet og graving i forurenset grunn.

Dette fører til at særlig de mindre kommunene, som har få saksbehandlere på plan- og miljøområdet, har hatt behov for bedre rådgivning fra staten.

– Miljøvernmyndighetene oppretter Miljøkommune.no blant annet fordi miljøområdet er svært omfattende og variert. Nå finner kommunens saksbehandler kvalitetssikret informasjon på nettstedet, som er en veiviser i kommunal planlegging og miljøforvaltning, sier avdelingsdirektør Bjørn Bjørnstad i Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif). Han leder styringsgruppen for Miljøkommune.

Dette finner du på Miljøkommune.no

  • Oversikt over kommunenes myndighet og plikt etter miljølovverket. Beregnet på saksbehandlere, politikere, miljøinteresserte og andre som har behov for å orientere seg i hva lovverket sier.
  • Praktiske veiledninger om hvordan konkrete myndighets- og pliktoppgaver på miljøområdet kan løses. Det er utarbeidet brevmaler og sjekklister for ulike arbeidsprosesser på en del saksområder. Beregnet på saksbehandlerne i kommunene.
  • Ordforklaringer, lenker til nyttige kart, databaser og andre instanser.
  • Nyhetsbrev med oppdateringer om lovendringer, nye veiledninger og andre nye ressurser.

Nettstedet utvides

Miljøkommune.no inneholder mye praktisk informasjon. Under råd om saksbehandling kan du for eksempel finne hjelp til de formelle sidene ved myndighetsutøvelsen.

– Vi vil stadig forbedre Miljøkommune.no. Derfor ber vi om tilbakemeldinger fra brukerne, ikke minst gode eksempler på hvordan konkrete saker kan behandles. Vi håper saksbehandlerne i kommunene, andre ansatte i kommune-Norge og mange andre hjelper oss med å videreutvikle nettstedet, forteller prosjektleder Kirvil Stoltenberg i Klif.

Miljøkommune.no: Video som forteller mer om nettstedet.

Relaterte lenker

Tema