Ledige stillingar

Her finn du ledige stillingar i Miljødirektoratet. Du må søkje elektronisk.

Vi tek berre imot søknadar knytte til utlyste stillingar og kan dessverre ikkje tilby jobb eller sommerjobb basert på opne søknadar.  Dersom du søkjer på fleire stillingar, må du sende ein søknad for kvar stilling.

I Miljødirektoratet har vi i samanheng med vårt IA-arbeid tidsavgrensa praksisplassar for kandidatar med nedsett funksjonsevne som har behov for arbeidstrening. Desse kandidatane tek vi imot gjennom NAV, og då gjennom kontaktpersonen vår.

Ledige stillingar

Er du vår nye (senior)rådgiver innen vassdragskalking?

12.09.17

Ønsker du å bidra til at tilstanden i forsurede vassdrag i Norge forbedres slik at fisk ...

Vil du være med å sette miljøkrav til petroleumsindustrien?

19.09.17

Seksjon for petroleumsvirksomhet (IPH) er en av fem seksjoner i industri- og havavdeling...

Vil du være med å sette miljøkrav til petroleumsindustrien?

19.09.17

Seksjon for petroleumsvirksomhet (IPH) er en av fem seksjoner i industri- og...

Dette er Miljødirektoratet

Miljødirektoratet jobbar for eit reint og rikt miljø. Våre hovudoppgåver er å redusere klimagass-utslepp, forvalte norsk natur og hindre forureining.

Vi er eit statleg forvaltingsorgan underlagt Klima- og miljø-departementet og har meir enn 700 tilsette ved våre to kontor i Trondheim og Oslo, og ved Statens naturoppsyn (SNO) sine meir enn 60 lokalkontor.

Relaterte lenker