Ledige stillingar

Her finn du ledige stillingar i Miljødirektoratet. Du må søkje elektronisk.

Vi tek berre imot søknadar knytte til utlyste stillingar og kan dessverre ikkje tilby jobb eller sommerjobb basert på opne søknadar.  Dersom du søkjer på fleire stillingar, må du sende ein søknad for kvar stilling.

I Miljødirektoratet har vi i samanheng med vårt IA-arbeid tidsavgrensa praksisplassar for kandidatar med nedsett funksjonsevne som har behov for arbeidstrening. Desse kandidatane tek vi imot gjennom NAV, og då gjennom kontaktpersonen vår.

Ledige stillingar

Vil du bidra til å styrke Miljødirektoratets arbeid med genmodifiserte organismer?

08.09.18

Er du en analytisk og organisert genteknolog eller plantebiolog? Kanskje har du også...

Er du Miljødirektoratets nye kommunikasjonsdirektør?

05.09.18

Vi er på jakt etter en engasjert og erfaren kommunikasjonsdirektør som motiveres av...

Vil du arbeide med å regulere miljøkrav for industriverksemder?

14.09.18

Miljødirektoratet har eit viktig samfunnsansvar når søknader om løyve til forureinande...

Dette er Miljødirektoratet

Miljødirektoratet jobbar for eit reint og rikt miljø. Våre hovudoppgåver er å redusere klimagass-utslepp, forvalte norsk natur og hindre forureining.

Vi er eit statleg forvaltingsorgan underlagt Klima- og miljø-departementet og har i underkant av 700 tilsette ved våre to kontor i Trondheim og Oslo, og ved Statens naturoppsyn (SNO) sine meir enn 60 lokalkontor.

Relaterte lenker