Ledige stillingar

Her finn du ledige stillingar i Miljødirektoratet. Du må søkje elektronisk.

Vi tek berre imot søknadar knytte til utlyste stillingar og kan dessverre ikkje tilby jobb eller sommerjobb basert på opne søknadar.  Dersom du søkjer på fleire stillingar, må du sende ein søknad for kvar stilling.

I Miljødirektoratet har vi i samanheng med vårt IA-arbeid tidsavgrensa praksisplassar for kandidatar med nedsett funksjonsevne som har behov for arbeidstrening. Desse kandidatane tek vi imot gjennom NAV, og då gjennom kontaktpersonen vår.

Ledige stillingar

Er du vår nye seniorrådgiver på metodeutvikling og analyse på klimaområdet?

12.12.18

Miljødirektoratet leder sekretariatet for Teknisk beregningsutvalg for klima som blant...

Vil du bygge opp en felles arkivfunksjon for miljøforvaltningen?

18.12.18

Vi er på jakt etter en erfaren leder til seksjon for arkiv og dokumentasjon, med solid...

Er du vår nye leder for seksjon for miljøøkonomi?

18.12.18

Vi søker en samarbeidsorientert, helhetstenkende og tydelig leder til vår seksjon for...

Vil du lede arbeid med rovvilt i Statens naturoppsyn?

18.12.18

Arbeidet med rovvilt i Statens naturoppsyn (SNO) skal omorganiseres og blir fra 2019...

Er du vår nye tilsynsmedarbeider?

18.12.18

Miljødirektoratet har et viktig samfunnsansvar ved å gjennomføre et risikobasert tilsyn...

Kartformidler - bli med å sette miljødata på kartet

21.12.18

Kan du en del om kartografi og interaktiv grafikk? Liker du å bearbeide data slik at de...

Systemansvarlig fagapplikasjoner med kartintegrasjoner

20.12.18

Fast stilling som seniorrådgiver i seksjon for digitalisering Liker du å jobbe i et milj...

Vil du jobbe med miljøhensyn i arealplanlegging?

21.12.18

Er du opptatt av ivaretagelsen av miljøhensyn i arealplanlegging? Har du også den rette...

Er du vår nye DevOps-utvikler?

10.01.19

Fast stilling som sjefingeniør i seksjon for digitalisering. Vi ser etter deg som vil...

Vil du jobbe med risikovurdering av kjemikalier?

11.01.19

  Vi søker en dyktig medarbeider til et vikariat på ett år i seksjon for biocider og...

Rovviltkontakt Bykle, Valle, Setesdalen/Setesdalsheiene

15.01.19

Stillingar som rovviltkontakt, fast tilsette på tilkalling i Statens naturoppsyn (SNO), ...

Rovviltkontakt Nordreisa, Kvænagen

15.01.19

Stillinger som rovviltkontakt, fast ansatt på tilkalling i Statens naturoppsyn (SNO), er...

Rovviltkontakt Kåfjord, Storfjord

15.01.19

Stillinger som rovviltkontakt, fast ansatt på tilkalling i Statens naturoppsyn (SNO), er...

Dette er Miljødirektoratet

Miljødirektoratet jobbar for eit reint og rikt miljø. Våre hovudoppgåver er å redusere klimagass-utslepp, forvalte norsk natur og hindre forureining.

Vi er eit statleg forvaltingsorgan underlagt Klima- og miljø-departementet og har i underkant av 700 tilsette ved våre to kontor i Trondheim og Oslo, og ved Statens naturoppsyn (SNO) sine meir enn 60 lokalkontor.

Relaterte lenker