Ledige stillingar

Her finn du ledige stillingar i Miljødirektoratet. Du må søkje elektronisk.

Vi tek berre imot søknadar knytte til utlyste stillingar og kan dessverre ikkje tilby jobb eller sommerjobb basert på opne søknadar.  Dersom du søkjer på fleire stillingar, må du sende ein søknad for kvar stilling.

I Miljødirektoratet har vi i samanheng med vårt IA-arbeid tidsavgrensa praksisplassar for kandidatar med nedsett funksjonsevne som har behov for arbeidstrening. Desse kandidatane tek vi imot gjennom NAV, og då gjennom kontaktpersonen vår.

Ledige stillingar

Vil du bidra til å styrkje Miljødirektoratets arbeid med vassmiljøtiltak?

02.11.18

Har du erfaring frå nasjonal, regional og/eller lokal forvalting og/eller frå ein sektor...

Vil du jobbe med klimakvoter og industriprosesser?

05.11.18

En fast og en midlertidig stilling som rådgiver/seniorrådgiver i klimaavdelingen Har du...

Er du vår nye virksomhetsarkitekt?

02.11.18

Fast stilling som sjefingeniør i seksjon for digitalisering Vi ser etter deg som forstår...

Er du vår nye løsningsarkitekt?

02.11.18

Fast stilling som seniorrådgiver i seksjon for digitalisering Er du en faglig sterk...

Er du vår nye systemansvarlig GIS?

02.11.18

Fast stilling som seniorrådgiver i seksjon for digitalisering Liker du å jobbe i et milj...

Vil du være systemansvarlig hos oss?

02.11.18

Fast stilling som seniorrådgiver i seksjon for digitalisering Har du kompetanse til å væ...

Er du vår nye sikkerhetsleder?

02.11.18

Fast stilling som seniorrådgiver i seksjon for digitalisering Ønsker du å være...

Vil du bidra i Miljødirektoratets arbeid med fremmede organismer og handel med truede arter ?

31.10.18

Har du din bakgrunn i biologien og kunnskap om fremmede organismer? Har du også erfaring...

Har du lyst til å jobbe med kulturlandskap i Miljødirektoratet?

05.11.18

Vikariat som rådgivar/seniorrådgivar til arbeid med kulturlandskap og naturtypar i...

Vil du lede oppbyggingen av en felles strategisk innkjøpsfunksjon for miljøforvaltningen?

06.11.18

Har du ledererfaring og er god på strategisk innkjøp, analysearbeid og prosjektledelse?...

Vil du være med å bygge opp felles strategisk innkjøpsfunksjon for miljøforvaltningen?

06.11.18

Har du erfaring med anskaffelser i offentlig sektor? Er du god på strategisk innkjøp,...

Vil du være med å videreutvikle virksomhetsstyringen i Miljødirektoratet?

06.11.18

Har du erfaring med virksomhetsstyring, prosjektledelse og analysearbeid? Er du i tilleg...

Er du vår nye prosjektleder for videreutvikling av kjemikaliedeklarering til produktregisteret?

09.11.18

  Vi søker etter en dyktig prosjektleder som kan bidra til å styrke arbeidet vårt i...

Rovviltkontakt i Statens naturoppsyn i Miljødirektoratet – Bindal kommune

14.11.18

Stillinger som rovviltkontakt, fast ansatt på tilkalling i Statens naturoppsyn (SNO), er...

Rovviltkontakt - Hattfjelldal, Grane, Vefsn kommuner

14.11.18

Stillinger som rovviltkontakt, fast ansatt på tilkalling i Statens naturoppsyn (SNO), er...

Vil du bidra i arbeidet med regulering av farlige kjemikalier?

15.11.18

  Seksjon for biocider og kjemikaliedeklarering er en av 5 seksjoner i Miljøgift...

Er du samfunnsøkonom og har lyst til å arbeide med internasjonale oppgaver?

14.11.18

Vi søker etter en analytisk og samarbeidsorientert medarbeider som har lyst til å jobbe...

Vil du bli vår nye nettverk- og IT-sikkerhetskonsulent?

16.11.18

Miljødirektoratets IT-tjenester er midt i en spennende prosess der vi på oppdrag fra...

Dette er Miljødirektoratet

Miljødirektoratet jobbar for eit reint og rikt miljø. Våre hovudoppgåver er å redusere klimagass-utslepp, forvalte norsk natur og hindre forureining.

Vi er eit statleg forvaltingsorgan underlagt Klima- og miljø-departementet og har i underkant av 700 tilsette ved våre to kontor i Trondheim og Oslo, og ved Statens naturoppsyn (SNO) sine meir enn 60 lokalkontor.

Relaterte lenker