Ledige stillingar

Her finn du ledige stillingar i Miljødirektoratet. Du må søkje elektronisk.

Vi tek berre imot søknadar knytte til utlyste stillingar og kan dessverre ikkje tilby jobb eller sommerjobb basert på opne søknadar.  Dersom du søkjer på fleire stillingar, må du sende ein søknad for kvar stilling.

I Miljødirektoratet har vi i samanheng med vårt IA-arbeid tidsavgrensa praksisplassar for kandidatar med nedsett funksjonsevne som har behov for arbeidstrening. Desse kandidatane tek vi imot gjennom NAV, og då gjennom kontaktpersonen vår.

Ledige stillingar

Vil du være med å sette miljøkrav til petroleumsindustrien?

16.05.18

Vi søker etter kunnskapsrike og løsningsorienterte medarbeidere til en fast stilling og ...

Vil du lede digitaliseringsløftet i Miljødirektoratet?

16.05.18

For å møte omverdenens forventninger om tilgjengelige og digitale tjenester ønsker...

Er du vår nye seniorrådgiver/rådgiver innen samfunnsøkonomi?

18.05.18

Vi søker etter en effektiv og samarbeidsorientert medarbeider til en fast stilling som k...

Vil du arbeide med å redusere forurensning?

23.05.18

Miljødirektoratet har en viktig rolle i oppfølging av forurensnings-, naturmangfold- og...

Dette er Miljødirektoratet

Miljødirektoratet jobbar for eit reint og rikt miljø. Våre hovudoppgåver er å redusere klimagass-utslepp, forvalte norsk natur og hindre forureining.

Vi er eit statleg forvaltingsorgan underlagt Klima- og miljø-departementet og har i underkant av 700 tilsette ved våre to kontor i Trondheim og Oslo, og ved Statens naturoppsyn (SNO) sine meir enn 60 lokalkontor.

Relaterte lenker