Fiskeseksjonen (AFI)

Fiskeseksjonen har ansvaret for forvaltning av laks, sjøørret og sjørøye og innlandsfisk etter lakse- og innlandsfiskeloven. Vi jobber med kunnskapsinnhenting, fangstatistikk og regulering av fiske og samt tiltak mot lakseparasitten Gyrodactylus salaris og fremmede fiskearter.

Vi jobber også med miljøpåvirkninger av havbruk/oppdrett, kultivering og bevaring av fiskebestander i genbank. internasjonalt samarbeid og fiskeravgiften, herunder fordeling av tilskudd.

Anne Kristin Jøranlid

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4797542352
Seksjon: Fiskeseksjonen
Avdeling: Arts- og vannavdelingen

Anniken Gjertsen Skonhoft

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4797152451
Seksjon: Fiskeseksjonen
Avdeling: Arts- og vannavdelingen

Arne Sivertsen

Tittel: prosjektleder
Telefon: +4740476606
Seksjon: Fiskeseksjonen
Avdeling: Arts- og vannavdelingen

Atle Kambestad

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4790980730
Seksjon: Fiskeseksjonen
Avdeling: Arts- og vannavdelingen

Heidi Hansen

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4741629333
Seksjon: Fiskeseksjonen
Avdeling: Arts- og vannavdelingen

Helge Axel Dyrendal

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4741593399
Seksjon: Fiskeseksjonen
Avdeling: Arts- og vannavdelingen

Jarle Steinkjer

Tittel: prosjektleder
Telefon: +4793454195
Seksjon: Fiskeseksjonen
Avdeling: Arts- og vannavdelingen

Marianne Kvaal

Tittel: rådgiver
Telefon: +4741547314
Seksjon: Fiskeseksjonen
Avdeling: Arts- og vannavdelingen

Marianne Reitaas

Tittel: rådgiver
Telefon: +4797622531
Seksjon: Fiskeseksjonen
Avdeling: Arts- og vannavdelingen

Raoul Bierach

Tittel: seksjonsleder
Telefon: +4792243418
Seksjon: Fiskeseksjonen
Avdeling: Arts- og vannavdelingen

Roy Langåker

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4792406559
Seksjon: Fiskeseksjonen
Avdeling: Arts- og vannavdelingen

Stig Johansson

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4790289503
Seksjon: Fiskeseksjonen
Avdeling: Arts- og vannavdelingen

Sturla Brørs

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4748173531
Seksjon: Fiskeseksjonen
Avdeling: Arts- og vannavdelingen

Trond Haukebø

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4797524064
Seksjon: Fiskeseksjonen
Avdeling: Arts- og vannavdelingen