Seksjon for vannforvaltning (AVA)

Med godt vannmiljø og bærekraftig bruk som hovedmål, har vi har ansvar for å følge opp helhetlig og samordnet vannforvaltning, jamfør vannforskriften.

Oppgaver på seksjonen er knyttet til arbeidet med EUs vanndirektiv, nasjonal samordning av aktører i vannforvaltningen, plan- og prosessfaglig oppfølging av arbeidet med regionale vannforvaltningsplaner, miljøfaglig oppfølging av arbeidet med økologisk og kjemisk tilstand, overvåking og miljøtiltak i vann.

Seksjonen skal sikre en helhetlig håndtering av vannarbeidet i Miljødirektoratet og har ansvar for databasene Vann-Nett og Vannmiljø samt nettsiden Vannportalen.no.

Anders Iversen

Tittel: fagdirektør
Telefon: +4792045758
Seksjon: Seksjon for vannforvaltning
Avdeling: Arts- og vannavdelingen

Dag Rosland

Tittel: sjefingeniør
Telefon: +4747031605
Seksjon: Seksjon for vannforvaltning
Avdeling: Arts- og vannavdelingen

Hege Sangolt

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4793066182
Seksjon: Seksjon for vannforvaltning
Avdeling: Arts- og vannavdelingen

Helga Gunnarsdottir

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4795992349
Seksjon: Seksjon for vannforvaltning
Avdeling: Arts- og vannavdelingen

Jenny Hanssen

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4793818758
Seksjon: Seksjon for vannforvaltning
Avdeling: Arts- og vannavdelingen

Jon Lasse Bratli

Tittel: sjefingeniør
Telefon: +4790823920
Seksjon: Seksjon for vannforvaltning
Avdeling: Arts- og vannavdelingen

Kerry Maria Agustsson

Tittel: rådgiver
Telefon: +4748032360
Seksjon: Seksjon for vannforvaltning
Avdeling: Arts- og vannavdelingen

Kjersti Solvoll

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4748132866
Seksjon: Seksjon for vannforvaltning
Avdeling: Arts- og vannavdelingen

Line Fjellvær

Tittel: seksjonsleder
Telefon: +4797566362
Seksjon: Seksjon for vannforvaltning
Avdeling: Arts- og vannavdelingen

Lise Sørensen

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4791345905
Seksjon: Seksjon for vannforvaltning
Avdeling: Arts- og vannavdelingen

Maria Pettersvik Arvnes

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4790623689
Seksjon: Seksjon for vannforvaltning
Avdeling: Arts- og vannavdelingen

Rune Pettersen

Tittel: senioringeniør
Telefon: +4741683840
Seksjon: Seksjon for vannforvaltning
Avdeling: Arts- og vannavdelingen

Sara Zambon

Tittel: Rådgiver
Telefon: +4798407453
Seksjon: Seksjon for vannforvaltning
Avdeling: Arts- og vannavdelingen

Steinar Sandøy

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4792042714
Seksjon: Seksjon for vannforvaltning
Avdeling: Arts- og vannavdelingen