Seksjon for vassdrag og energi (AVE)

Seksjonen har det overordnede ansvaret for energiarbeidet i direktoratet og gir råd om framtidig utvikling av fornybar energi i Norge. Vi har også det overordnede nasjonale ansvaret for vassdragskalking og -restaurering.

Seksjon for vassdrag og energi ivaretar ansvaret Miljødirektoratet har som sektormyndighet for naturmiljø i regulerte vassdrag. Vi har også ansvar for å ivareta hensyn til naturmiljø i energisaker.

Seksjonen følger opp arbeidet med mange trua akvatiske naturtyper og arter, inklusive utvalgte naturtyper og prioriterte arter. Saksbehandling knyttet til forskrift om fremmede arter (akvatiske arter unntatt fisk) ligger også til seksjonen. Vi har også ansvar for oppfølging av fisketrapper og tilskuddsordningen knyttet til disse.

Helge Tjøstheim

Tittel: konsulent
Telefon: +4745246454
Seksjon: Seksjon for vassdrag og energi
Avdeling: Arts- og vannavdelingen

Jarl Koksvik

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4790072497
Seksjon: Seksjon for vassdrag og energi
Avdeling: Arts- og vannavdelingen

Jo Halvard Halleraker

Tittel: sjefingeniør
Telefon: +4792045281
Seksjon: Seksjon for vassdrag og energi
Avdeling: Arts- og vannavdelingen

Kjetil Lønborg Jensen

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4792061556
Seksjon: Seksjon for vassdrag og energi
Avdeling: Arts- og vannavdelingen

Martine Bjørnhaug

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4792630010
Seksjon: Seksjon for vassdrag og energi
Avdeling: Arts- og vannavdelingen

Pernille Lund Hoel

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4740238940
Seksjon: Seksjon for vassdrag og energi
Avdeling: Arts- og vannavdelingen

Roar A. Lund

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4793202923
Seksjon: Seksjon for vassdrag og energi
Avdeling: Arts- og vannavdelingen

Roy Langåker

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4792406559
Seksjon: Seksjon for vassdrag og energi
Avdeling: Arts- og vannavdelingen

Snorre Stener

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4741936110
Seksjon: Seksjon for vassdrag og energi
Avdeling: Arts- og vannavdelingen

Svein Grotli Skogen

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4793262482
Seksjon: Seksjon for vassdrag og energi
Avdeling: Arts- og vannavdelingen

Torfinn Sørensen

Tittel: seksjonsleder
Telefon: +4793085157
Seksjon: Seksjon for vassdrag og energi
Avdeling: Arts- og vannavdelingen