Viltseksjonen (AVI)

Seksjonen forvalter viltarter. Det omfatter både bevaringstiltak for trua arter, tiltak for å fjerne uønskede arter, planlegge og utvikle virkemidler for høsting og uttak, og analysere bestandsutvikling.

Vi gjennomfører konkrete tiltak, gir tilskudd til andre som har gode ideer, og setter i verk forskning og utredning der vi mangler kunnskap eller informasjon. Arbeidet omfatter både fugler, pattedyr, krypdyr og amfibier.

Anders Braa

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4790778668
Seksjon: Viltseksjonen
Avdeling: Arts- og vannavdelingen

Arild Robert Espelien

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4741512396
Seksjon: Viltseksjonen
Avdeling: Arts- og vannavdelingen

Brit Veie-Rosvoll

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4793011700
Seksjon: Viltseksjonen
Avdeling: Arts- og vannavdelingen

Erik Lund

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4792089834
Seksjon: Viltseksjonen
Avdeling: Arts- og vannavdelingen

Frode Dyngeland

Tittel: rådgiver
Telefon: +47
Seksjon: Viltseksjonen
Avdeling: Arts- og vannavdelingen

Gro Kvelprud Moen

Telefon: +47
Seksjon: Viltseksjonen
Avdeling: Arts- og vannavdelingen

Gudrun Syrstad

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4791173999
Seksjon: Viltseksjonen
Avdeling: Arts- og vannavdelingen

Ingrid Regina Reinkind

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4790957980
Seksjon: Viltseksjonen
Avdeling: Arts- og vannavdelingen

Jan Paul Bolstad

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4795060608
Seksjon: Viltseksjonen
Avdeling: Arts- og vannavdelingen

Jo Anders Auran

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4798802988
Seksjon: Viltseksjonen
Avdeling: Arts- og vannavdelingen

Kari Bjørneraas

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4795218088
Seksjon: Viltseksjonen
Avdeling: Arts- og vannavdelingen

Knut Morten Vangen

Tittel: seksjonsleder
Telefon: +4790592214
Seksjon: Viltseksjonen
Avdeling: Arts- og vannavdelingen

Lise Rognes

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4748161944
Seksjon: Viltseksjonen
Avdeling: Arts- og vannavdelingen

Magnus Irgens

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4741689462
Seksjon: Viltseksjonen
Avdeling: Arts- og vannavdelingen

Morten Ekker

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4790107453
Seksjon: Viltseksjonen
Avdeling: Arts- og vannavdelingen

Nils Kristian Grønvik

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4748161951
Seksjon: Viltseksjonen
Avdeling: Arts- og vannavdelingen

Ole Roar Davidsen

Tittel: rådgiver
Telefon: +4795927796
Seksjon: Viltseksjonen
Avdeling: Arts- og vannavdelingen

Susanne Hanssen

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4790742738
Seksjon: Viltseksjonen
Avdeling: Arts- og vannavdelingen

Terje Bø

Tittel: fagdirektør
Telefon: +4746542367
Seksjon: Viltseksjonen
Avdeling: Arts- og vannavdelingen

Vemund Jaren

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4790102369
Seksjon: Viltseksjonen
Avdeling: Arts- og vannavdelingen

Veronica Sahlén

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4746509402
Seksjon: Viltseksjonen
Avdeling: Arts- og vannavdelingen