Seksjon for hav og sedimenter (IHS)

Seksjonen har ansvar for å ha kunnskap om naturmangfold og forurensning i kystvann, og er rådgiver for økosystembasert forvaltning av kystområdene. Vi har ansvar for kartlegging av marine naturtyper, oppfølging av truede marine arter og naturtyper og fremmede arter i kystvann.

Vi følger opp regjeringens handlingsplan for opprydding i forurenset sjøbunn. Handlingsplanen inkluderer blant annet 17 prioriterte områder hvor det skal ryddes opp i forurenset sjøbunn, 100 prioriterte skipsverftslokaliteter med forurenset grunn og sjøbunn og oppfølging av forurenset sjøbunn i havner.

Vi behandler også søknader om tillatelse til tildekking av forurenset sjøbunn, plassering av materiale på sjøbunnen og dumping av annet avfall/materiale enn muddermasser og fiskeavfall. Vi behandler klager på fylkesmannens vedtak i mudre- og dumpesaker.

Egil Postmyr

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4799785383
Seksjon: Seksjon for hav og sedimenter
Avdeling: Industri- og havavdelingen

Eirik Drabløs Pettersen

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4792268264
Seksjon: Seksjon for hav og sedimenter
Avdeling: Industri- og havavdelingen

Elisabet Rosendal

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4792478030
Seksjon: Seksjon for hav og sedimenter
Avdeling: Industri- og havavdelingen

Erik Høygaard

Tittel: sjefingeniør
Telefon: +4792083562
Seksjon: Seksjon for hav og sedimenter
Avdeling: Industri- og havavdelingen

Hanna Otterholt Bertinussen

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4799254113
Seksjon: Seksjon for hav og sedimenter
Avdeling: Industri- og havavdelingen

Harald Solberg

Tittel: sjefingeniør
Telefon: +4746543579
Seksjon: Seksjon for hav og sedimenter
Avdeling: Industri- og havavdelingen

Hilde Beate Keilen

Tittel: sjefingeniør
Telefon: +4790608189
Seksjon: Seksjon for hav og sedimenter
Avdeling: Industri- og havavdelingen

Ingrid Handå Bysveen

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4741552676
Seksjon: Seksjon for hav og sedimenter
Avdeling: Industri- og havavdelingen

Jeanette Bente Beckius

Tittel: senioringeniør
Telefon: +4746678626
Seksjon: Seksjon for hav og sedimenter
Avdeling: Industri- og havavdelingen

Kari Holden

Tittel: seksjonsleder
Telefon: +4792089832
Seksjon: Seksjon for hav og sedimenter
Avdeling: Industri- og havavdelingen

Kristine Mordal Hessen

Tittel: sjefingeniør
Telefon: +4741235530
Seksjon: Seksjon for hav og sedimenter
Avdeling: Industri- og havavdelingen

Marianne Olsen

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4798485594
Seksjon: Seksjon for hav og sedimenter
Avdeling: Industri- og havavdelingen

Runar Mathisen

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4799315460
Seksjon: Seksjon for hav og sedimenter
Avdeling: Industri- og havavdelingen

Silje Salomonsen

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4795864191
Seksjon: Seksjon for hav og sedimenter
Avdeling: Industri- og havavdelingen