Industriseksjon 1 (IN1)

Seksjonen har ansvar for saksbehandling etter forurensningsloven av metallurgisk industri, behandlingsanlegg for farlig avfall, farmasøytisk industri, treforedling, opphuggingsanlegg for offshoreinstallasjoner samt Oslo lufthavn Gardermoen. For disse bedriftene følger vi opp utslipp til luft og vann, deponier og klimakvoter.

Oppfølging av EUs referansedokument på beste tilgjengelige teknikker (BREF) ligger også i seksjonen for de bransjene som vi har ansvar for.

 Vi har også ansvaret for tilrettelegging og rapportering av data fra bedriftene (egenkontrollrapportering), inkludert saksbehandlerverktøy og nettpresentasjoner (Norske utslipp).

Seksjonen jobber dessuten med oppfølgingen av Århuskonvensjonen og protokollen om utslippsregister (PRTR) under denne. Vi følger opp direktoratets arbeid med miljøteknologi.

Anne-Margit Bull

Tittel: sjefingeniør
Telefon: +4792850642
Seksjon: Industriseksjon 1
Avdeling: Industri- og havavdelingen

Bente Rikheim

Tittel: sjefingeniør
Telefon: +4795145520
Seksjon: Industriseksjon 1
Avdeling: Industri- og havavdelingen

Ellen Margrethe Svinndal

Tittel: sjefingeniør
Telefon: +4740288510
Seksjon: Industriseksjon 1
Avdeling: Industri- og havavdelingen

Helga Lassen Bue

Tittel: senioringeniør
Telefon: +4748120083
Seksjon: Industriseksjon 1
Avdeling: Industri- og havavdelingen

Ida Maria Evensen

Tittel: senioringeniør
Telefon: +4793865554
Seksjon: Industriseksjon 1
Avdeling: Industri- og havavdelingen

Inger Karin Hansen

Tittel: sjefingeniør
Telefon: +4799228935
Seksjon: Industriseksjon 1
Avdeling: Industri- og havavdelingen

Kristoffer Glosli Bergland

Tittel: senioringeniør
Telefon: +4799514284
Seksjon: Industriseksjon 1
Avdeling: Industri- og havavdelingen

Norun Reppe Bell

Tittel: rådgiver
Telefon: +4793867768
Seksjon: Industriseksjon 1
Avdeling: Industri- og havavdelingen

Olaug Bjertnæs

Tittel: sjefingeniør
Telefon: +4790875989
Seksjon: Industriseksjon 1
Avdeling: Industri- og havavdelingen

Ragnhild Orvik

Tittel: seksjonsleder
Telefon: +4797091035
Seksjon: Industriseksjon 1
Avdeling: Industri- og havavdelingen

Rita Romsås Fjeldberg

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4791856722
Seksjon: Industriseksjon 1
Avdeling: Industri- og havavdelingen

Siri Haug

Tittel: rådgiver
Telefon: +4790604113
Seksjon: Industriseksjon 1
Avdeling: Industri- og havavdelingen

Øyvind Hetland

Tittel: senioringeniør
Telefon: +4797745072
Seksjon: Industriseksjon 1
Avdeling: Industri- og havavdelingen